Inici Coneix Esade La metodologia ESADE

ESADE reinventa la seva experiència educativa

Student First és el projecte amb el qual ESADE renova la seva metodologia educativa per tal de configurar ecosistemes d'aprenentatge innovadors, capaços de multiplicar el poder transformador de les experiències educatives que els diversos programes proposen als estudiants i participants.

Flipped Learning

Gràcies a la metodologia del flipped learning, que permet als estudiants arribar a les sessions presencials havent après els conceptes bàsics corresponents, les experiències a l'aula incrementen el seu poder transformador, perquè faciliten que els estudiants:

 • 1

  Acompleixin per si sols un paper central en el seu aprenentatge, resolent problemes autèntics (poc definits i multidisciplinaris).

 • 2

  Obtinguin guiatge, recomanacions i acompanyament durant el procés de resolució dels reptes proposats, i no tan sols feedback sobre el producte final del procés.

   

 • 3

  Tinguin oportunitats de conèixer-se millor.

 • 4

  Puguin fer sentir la seva veu.

 • 5

  Puguin ser i donar el millor de si mateixos.

Com canvia el rol dels estudiants i del professorat?

Potenciant l'experiència educativa a ESADE

L'activitat educativa es configura com un sistema de doble via, en què el professorat i els estudiants construeixen conjuntament i comparteixen responsabilitats sobre el procés d'aprenentatge, reproduint la complexitat dels entorns professionals i directius als quals s'hauran d'enfrontar en el futur.

El professorat continua acomplint un rol estratègic, en primer lloc, assegurant la qualitat de les fonts de coneixement i aportant coneixements de frontera des de la recerca; en segon lloc, oferint les claus per analitzar les possibles solucions als reptes d'aprenentatge plantejats, i també les condicions que les fan més efectives, i, finalment, guiant els estudiants en la transferència del que han après a noves situacions d'aprenentatge.

El professorat compta amb el suport del Centre d'Innovació Educativa (CEI) per treure el màxim profit de les noves dinàmiques d'aprenentatge a les seves assignatures.

Student First en essència

De la informació al coneixement

L'èmfasi ja no és tan transmetre informació com crear metaconeixements aplicables a l'anàlisi de les realitats concretes, en què el professorat posa a prova els estudiants, els quals consoliden els seus aprenentatges a partir de reptes i projectes orientats a l'acció.

Els conceptes bàsics es treballen abans de les sessions presencials

S'utilitzen formats online, lectures, vídeos i proves que confirmen l'adquisició dels conceptes bàsics necessaris, i que permeten assistir a classe; l'aula és per aclarir, aprofundir, aplicar i contrastar perspectives.

Les plataformes i els continguts digitals adquireixen un pes fonamental en el procés

Les plataformes i els continguts digitals permeten traslladar fora de l'aula una part important de l'aprenentatge individual, de les interaccions entre el professorat i els estudiants i, fins i tot, de l'avaluació mateixa dels aprenentatges.

S'aprèn en "gran angular", ultrapassant les barreres de les disciplines acadèmiques

El món no és un puzle d'assignatures dissenyades pels professors des dels seus respectius àmbits de coneixement. És una realitat complexa que cal aprendre a entendre i gestionar d'una manera multidisciplinària.