Participants

Recerca ètica

La recerca es pot definir com l’estudi minuciós i detallat d’un problema, un assumpte o un tema concret seguint el mètode científic, com quan has de fer un projecte científic a l’escola, que busques aprendre alguna cosa fent un experiment. Utilitzant el procediment científic, els investigadors converteixen un tema en una pregunta de recerca i dissenyen experiments per donar resposta a aquesta pregunta.

L’objecte de la recerca és desenvolupar o ajudar a aportar coneixement que sigui generalitzable; per tant, ESADE es compromet a promoure i sostenir els màxims estàndards de qualitat ètica i acadèmica en les activitats relacionades amb la recerca.

ESADE vol protegir la dignitat, els drets i el benestar de totes les persones implicades en les seves recerques (ja siguin participants, terceres persones o membres del personal). Per tant, tots els estudis que es desenvolupin al Decision Lab han de comptar amb l’aprovació prèvia del Comitè sobre Ús de Subjectes Humans en la Recerca (CUHSR), que és l’organisme responsable de mantenir la governança i les polítiques i els procediments ètics en la recerca d’ESADE.

 

Més informació        Contacte

Quin tipus d’estudis du a terme el Decision Lab?

Les nostres instal·lacions i el nostre software permeten desenvolupar una gran varietat d’estudis, des de simples qüestionaris fins a jocs de rol per ordinador, o acomplir tasques quotidianes en un escenari simulat, com el passadís d’un supermercat o la sala d’estar de la nostra llar. L’extensió de cada estudi pot oscil·lar de 10 a 90 minuts.

Estudis online i in situ

Estudis individuals i en grup

Role-playing i jocs

Escenaris simulats

Què fa un participant?

Tots els nostres estudis inclouen una descripció detallada del teu rol com a participant, però la majoria de vegades et demanaran que expressis el teu parer sobre diversos temes, com ara quines preferències tens sobre determinats productes, etc. Poden demanar-te també que responguis determinades preguntes o facis algunes tasques a l’ordinador. A vegades, interaccionaràs amb altres persones –en parelles o en grups– per tractar de diversos temes o treballar junts en una tasca.

Quins són els beneficis de participar-hi?

Contribuiràs a fer avançar la recerca acadèmica sobre el comportament humà i a optimitzar les decisions per aconseguir fer un canvi realment significatiu.

Cada cop que hi participis, rebràs una compensació (en efectiu, en forma de crèdits o d’un altre tipus) en funció del teu perfil o de la naturalesa de l’estudi. Per a més informació, consulta les normes de participació i les polítiques de compensació a la secció Normativa del Lab.

Com puc participar en el Decision Lab?

1. Crea una compte en el nostre sistema de participació.


a. Has de tenir 18 anys com a mínim.

 

b. Visita el sistema de participació del Decision Lab d’ESADE.

 

c. Llegeix-ne atentament les instruccions i demana un compte nou.

 

 

d. A Cursos, selecciona el que respongui al teu perfil: “ESADE BBA 1-4”, si ets alumne del BBA; “UAB alumnes” o “Altres universitats”, si ets estudiant d’una altra universitat; “Comunitat de Sant Cugat i altres”, si no ets estudiant universitari i vius a la zona.

 

e. Per protegir la teva privacitat, el sistema t’assignarà un codi numèric únic. Així els investigadors només tindran accés a aquest codi i no podran identificar-te pel teu nom.

 

 

2. INSCRIU-T’HI! Tan bon punt disposis d’un compte de participant, podràs:


a. Apuntar-te a un estudi . Connecta’t al sistema de participació del Decision Lab, selecciona l’estudi en què vols participar i la franja horària que et vagi millor segons els teus horaris.

 

b. Rebre regularment invitacions per correu electrònic quan s’estigui reclutant persones per participar en nous estudis, i els recordatoris de les teves cites.

 

c. Consultar els teus horaris i els crèdits. Quan et connectis al sistema de participació del Decision Lab, podràs veure els horaris de les teves properes cites al Lab i dels estudis en curs, i revisar els crèdits que n’has obtingut.

3. PARTICIPA-HI! Si intervens en un estudi, recorda:


a. Sigues PUNTUAL! Presenta’t 5 minuts abans de la teva franja horària i, si has de cancel·lar la cita, notifica’ns-ho amb una antelació mínima de 24 hores abans de l’inici de la sessió.

 

b. Porta el codi d’identificació anònim per poder deixar constància de la teva assistència.

 

c. Segueix les instruccions que et doni el personal del Decision Lab i comporta’t de forma respectuosa.

 

d. Informa’t sobre l’estudi. Després de participar-hi, alguns investigadors et poden facilitar un full de resum amb la descripció del propòsit de l’estudi. Si tens més preguntes, pots posar-te en contacte amb l’investigador en qualsevol moment.

La normativa del Decision Lab

1. Coneix els teus drets com a participant voluntari en una recerca:


 Saber per què es fa una recerca i com hi participaràs

 

> Saber que la teva participació no comporta cap risc

 

> Estar informat dels beneficis que poden derivar-se de l’estudi

 

> Conèixer com es protegeix la teva informació privada

 

> Saber amb qui cal posar-se en contacte per formular preguntes o dubtes

 

> Fer preguntes en qualsevol moment

 

> Decidir si participar-hi o no sense rebre cap pressió

 

> Retirar-se en qualsevol moment sense penalització

 

> Tenir una còpia del document de consentiment

2. Codi de conducta del Lab


En inscriure’t a participar en un estudi del Decision Lab d’ESADE, acceptes complir aquest Codi de conducta. Els participants que infringeixin el Codi poden no ser convidats a participar en estudis futurs.

 

> SIGUES PUNTUAL. Si no estàs a punt en la franja horària que t’ha estat assignada no podràs participar en l’estudi. Et demanem que arribis cinc minuts abans de l’inici. Cada estudi és únic i no t’hi pots incorporar més tard o en una altra franja horària. Si un participant arriba tard, l’investigador té dret a rebutjar la seva participació.

 

> RECORDA EL TEU CODI D’IDENTIFICACIÓ DEL LAB. No és el codi d’alumne! Trobaràs aquest codi d’identificació al correu electrònic de confirmació que vas rebre en inscriure’t a l’estudi. Els participants tenen dret a l’anonimat i els investigadors només podran accés al teu codi d’identificació com a participant, no al teu nom. Únicament pots confirmar l’assistència a través del teu codi d’identificació com a participant.

 

> PREN-TE SERIOSAMENT LA PARTICIPACIÓ. Recorda que es tracta de la recerca d’algú. S’ha requerit temps i esforços per organitzar els estudis pels quals et recompensarem la participació. Els resultats de la recerca dependran de les dades que proporcionis durant la teva participació. No has dec fer servir el mòbil mentre prenguis part en l’estudi, ni accedir a altres aplicacions informàtiques que no siguin les que t’han demanat que utilitzis en aquest estudi.

 

> SI HAS DE CANCEL·LAR LA TEVA PARTICIPACIÓ, NOTIFICA’NS-HO. Si no et presentes a la franja horària que t’ha estat assignada i no ens n’has informat prèviament, se’t registrarà una “falta no justificada”. Si has de cancel·lar la participació, indica-ho a través del sistema de participació del Decision Lab d’ESADE, enviant un missatge a l’investigador, o per telèfon o per correu electrònic al Lab (decisionlab@esade.edu) amb una antelació mínima de 24 hores abans de l’inici de la sessió. Després de dues “faltes no justificades”, el teu perfil quedarà automàticament bloquejat per inscriure’s a cap altre estudi. En començar un nou semestre, se t’eliminaran totes les “faltes no justificades” acumulades i es reactivarà el teu compte.

 

> RESPECTA LES PERSONES I ELS EQUIPS. Els participants han de tractar amb respecte les instal·lacions, el mobiliari i els equips del Decision Lab. Els comportaments ofensius, disruptius o perillosos per als altres participants, els investigadors i el personal seran inacceptables –i poden motivar la retirada de crèdits/compensació al participant, o impedir-li que s’inscrigui en altres estudis en el futur.

 

> NO PORTIS MENJAR NI BEGUDES A LES SALES DEL LAB. No es permet menjar ni beure a les sales del Lab, llevat que els investigadors indiquin el contrari.

 

> NO FACIS SERVIR EL MÒBIL AL LAB. Està prohibit utilitzar telèfons mòbils i altres dispositius a les sales del Lab. Assegura’t que tens el mòbil silenciat durant les sessions.

3. Normes de participació i polítiques de compensació


Tots els participants voluntaris del Decision Lab d’ESADE (alumnes d’ESADE i participants externs) poden participar fins a un màxim de 15 estudis per any acadèmic.

 

Tots els participants seran compensats per la seva participació, ja sigui en forma de crèdits (només els estudiants d’ESADE) o mitjançant un altre tipus de compensació (monetària o d’altre tipus). La tarifa base tant per als estudis consistents en accions com per hores s’adapta a la tarifa del Decision Lab de 10 €/hora. Aquest abonament podrà efectuar-se en efectiu o per transferència bancària, en funció de l’estudi.

 

Els estudiants d’ADE (BBA) d’ESADE que cursen les assignatures de Matemàtiques aplicades a la gestió (BBA1) i d’Estadística, inferència i anàlisi de dades (BBA2) poden beneficiar-se de la ‘Bonificació de les notes de classe’ per la participació en estudis de recerca d’acord amb la següent normativa:

 

> Es tracta d’una activitat voluntària.

 

> Determinats estudis de recerca oferiran la possibilitat d’obtenir “punts de bonificació per a les notes de classe”, tan bon  punt l’estudiant hagi participat en 3 estudis que es realitzin al Decision Lab al llarg del curs (setembre-novembre).

 

> La participació en aquests 3 estudis conferirà 0,5 punts més a la nota final. Aquests punts de bonificació no es podran utilitzar per aprovar el curs, sinó només per millorar la nota final, i els estudiants en podran obtenir, com a màxim, 0,5 punts de bonificació.

 

> Qualsevol estudi disponible al Decision Lab oferirà punts de bonificació. Els participants a l’estudi rebran punts de bonificació en comptes d’una compensació monetària.

 

> Els estudiants hauran de participar en 3 estudis del Lab per tenir dret a obtenir punts de bonificació. Si només participen en 1 o 2 estudis, no rebran cap punt.

 

> Els estudis que durin menys de 30 minuts comptaran com 1 estudi; els més llargs (1 hora o més) equivaldran a haver participat en 2 estudis.

 

> Els estudiants podran participar en més de 3 estudis, però tan bon punt hagin obtingut els 0,5 punts de bonificació, la seva participació serà compensada d’acord amb les polítiques de pagament del Lab, i no se’ls atorgaran més punts de bonificació.

 

> Els estudis no es programaran durant les hores lectives i no interferiran amb les activitats o les tasques del curs.

 

> Els estudiants que s’hagin apuntat a participar en un estudi i siguin “no presentats” o arribin massa tard per ser inclosos en una sessió de prova seran considerats “no presentats”. D’acord amb la política del Decision Lab, els noms dels estudiants que acumulin 2 “no presentats” seran eliminats del pool de participants.

4. Polítiques de cancel·lació del Lab


Cancel·lacions amb antelació: a vegades, els investigadors poden tenir la necessitat de cancel·lar algunes sessions experimentals. Si t’has inscrit a una sessió que es cancel·la, rebràs un avís amb una antelació mínima de 24 hores en el qual l’investigador t’explicarà els motius de la cancel·lació. Aquesta notificació s’enviarà al compte de correu electrònic que tinguem registrat al sistema de participació; per tant, assegura’t que has afegit les adreces esadedecisionlab-admin@sona-systems.net i decisionlab@esade.edu a la llista de remitents segurs!

 

 Important: Si l’avís la notificació s’envia amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores abans de l’horari previst d’inici de la sessió experimental, no tindràs dret a cap abonament.

 

Cancelacions in situ: a vegades, alguns estudis no es poden fer en l’horari de la sessió experimental, per diversos motius:

 

> No s’ha aconseguit el nombre mínim de participants necessaris per dur a terme l’experiment.

> Per un reclutament excessiu, s’ha seleccionat a l’atzar un participant perquè no participi en l’estudi.

> Per dificultats tècniques o perquè l’investigador no pot assistir a la sessió, entre d’altres motius.

 

Si arribes puntual a la cita i es cancel·la l’estudi in situ o hi no pots participar per qualsevol d’aquestes circumstàncies, tindràs dret a rebre un import de cancel·lació de 3 euros.

 

Important: Els participants que tinguin “faltes no justificades” o que arribin massa tard a l’estudi per poder incorporar-se a la sessió no rebran cap compensació per la seva participació.