El nostre Lab

El Decision Lab d’ESADE està situat a la Rambla de la Innovació, al campus de Sant Cugat, sota l’administració del Deganat de Professorat i Recerca d’ESADE.

Un dels objectius del Lab és promoure la innovació i proporcionar les instal·lacions i els recursos necessaris per desenvolupar recerques d’avantguarda. Gràcies a les seves modernes instal·lacions, els investigadors poden dur a terme estudis en una gran varietat de camps, com el màrqueting, l’economia conductual, les finances, el comportament del consumidor i de les organitzacions, les polítiques públiques i d’acció social, entre d’altres.

Instal·lacions i recursos

Observation Room

És un espai multifuncional amb l’aparença d’una sala d’estar, equipat amb un projector interactiu per poder experimentar situacions quasi reals. Aquesta sala està proveïda també amb equips d’enregistrament audiovisual, i disposa d’un ordinador i un telèfon propis. 

Cubicles individuals

El Lab té dos petits cubicles per a experiments individuals, que permeten fer-hi enregistraments d’àudio i vídeo. D. Opcionalment, els cubicles es poden equipar amb tablets Surface Pro 4.

Sala gran

Aquest espai té 21 punts de treball i es pot dividir en dues seccions de 13 i 8. Cada secció està equipada amb un projector per poder donar instruccions. Cada punt de treball té un ordinador de taula amb un monitor de 24. 

Interaction Room

És també un espai multifuncional amb una taula per a reunions, ideal per fer experiments en grup. Està proveïda d’equips d’enregistrament en vídeo i àudio, i disposa d’un telèfon i una pissarra blanca.

Sala de control

Des dels ordinadors i els equips d’aquesta sala, es poden controlar totalment els ordinadors, les càmeres i els projectors de les altres sales del Lab. També es pot comunicar per àudio i telèfon amb les altres sales.

Qui pot utilitzar el Lab?

L’ús del Decision Lab està subjecte al compliment de les polítiques i la normativa que el regeix, i a l’obtenció de l’aprovació per part del Comitè sobre Ús de Subjectes Humans en la Recerca (CUHSR) d'ESADE.

El professorat amb contracte de treball amb ESADE (Faculty Core) té ple accés al Lab (sales, equips i programari) sense cap cost.

Els usuaris externs (qualsevol persona que no tingui un contracte de treball amb ESADE) poden també sol·licitar l’ús del Decision Lab d’ESADE per fer-hi les seves recerques. Hi ha la possibilitat de llogar-ne els espais (sales i equips).

Demanar-ne més informació

Recerca ètica

ESADE està compromesa a promoure i mantenir els màxims estàndards de qualitat ètica i acadèmica en totes les seves activitats. ESADE busca protegir la dignitat, els drets i el benestar de totes les persones implicades en les seves recerques (ja siguin participants, terceres persones o membres del personal). Per tant, tots els estudis que es desenvolupen al Decision Lab han de tenir l’aprovació del Comitè sobre Ús de Subjectes Humans en la Recerca (CUHSR), que és l’organisme responsable de mantenir la governança i les polítiques i els procediments ètics en la recerca d’ESADE.

Per a una informació més detallada sobre els procediments del CUHSR, i per descarregar els formularis d’inscripció i les plantilles, vés a Recerca ètica.

Contacte