Professorat

El professorat és la clau de l'èxit d'ESADE. Els nostres professors es distingeixen perquè mantenen un contacte molt directe amb el món de l'empresa, dels despatxos i de les organitzacions, i també perquè són experts de prestigi en els camps d'especialitat respectius. Tenen una experiència professional sòlida, una activitat de recerca i de consultoria intensa i una perspectiva global, amb la qual cosa contribueixen a millorar les pràctiques directives i el lideratge actual i el del futur.

Amb una rica diversitat de perfils, els professors d'ESADE tenen en comú el seu entusiasme per compartir coneixement i experiències tant amb els alumnes i els participants en els diversos programes com amb les empreses i la comunitat acadèmica. Són innovadors en la generació i la transmissió de coneixement, i tenen una capacitat extraordinària per analitzar i comunicar els complexos aspectes de la realitat d'una manera efectiva. Per fer-ho, utilitzen una àmplia varietat d'enfocaments i metodologies, cosa que els permet donar respostes rigoroses i rellevants a les necessitats de les empreses i organitzacions, com també ajudar els participants en els diversos programes a desenvolupar-se com a directius o juristes i com a líders.

Els professors d'ESADE es caracteritzen perquè són accessibles i tenen un fort compromís amb la qualitat de la formació i el progrés personal dels alumnes i els participants en els diversos programes. Així mateix, es distingeixen per l'interès que tenen en la formació integral de les persones, a les quals ajuden  a desenvolupar les competències personals i directives i a prendre consciència de l'impacte dels seus valors i de la seva activitat com a directius en la societat.

El professorat d'ESADE està organitzat per departaments acadèmics, que integren les grans àrees de Management i Dret. El Claustre del Professorat està format per més de 125 membres, entre els quals tenen representació més d'una dotzena de nacionalitats. Addicionalment, en els programes d'ESADE participen més de 250 professors externs i col·laboradors acadèmics i més de 50 professors visitants, majoritàriament internacionals.

  • Vicedeganat de Professorat

Si voleu obtenir informació addicional sobre el professorat d'ESADE, us podeu adreçar a:

Cristina Giménez
Vicedegana de Professorat
cristina.gimenez@esade.edu

Ruth Hermoso
Faculty Manager
ruth.hermoso@esade.edu