ESADE i l'empresa

VINCLES ESTRETS AMB EL MÓN EMPRESARIAL

Les empreses i les organitzacions constitueixen la raó de ser d'ESADE. Van ser uns professionals emprenedors els qui van crear la institució. Actualment, directius i empresaris formen part del seu òrgan de govern. Així doncs, són les organitzacions i, específicament, les persones que les conformen, les destinatàries de la nostra missió.

D'ESADE a l'empresa

L'any 1958, quan molt pocs creien en la necessitat de formació en l'àmbit de l'empresa, un grup d'empresaris i professionals van fundar a Barcelona un centre acadèmic dedicat a la recerca i a la formació en l'àmbit de l'empresa. Així va néixer ESADE, una escola de negocis que, des dels inicis, ha sabut crear i mantenir un vincle de gran valor afegit entre el món empresarial i l'acadèmic, per tal que les organitzacions i les empreses millorin les seves polítiques de gestió, siguin més competitives i, alhora, socialment responsables.

Avui, ESADE ofereix a les empreses un model d'aprenentatge avançat i solucions eficaces a les seves necessitats creixents de formació; una recerca rigorosa al servei de la innovació, i un espai de trobada per a directius, professionals i emprenedors que vulguin intercanviar idees, experiències i reflexions. Una expressió concreta de tot això és el nou campus de Sant Cugat i el parc ESADECREAPOLIS.

De l'empresa a ESADE

Les empreses i les organitzacions són una font d'informació imprescindible. ESADE compta amb la col·laboració i l'assessorament del Patronat, dels consells professionals i de l'Internacional Advisory Board, que l'ajuden a reflexionar sobre la seva labor formativa i investigadora, i a orientar-la.

El Patronat de la Fundació ESADE és un òrgan fonamental per a la institució, a més de ser-ne l'òrgan principal de govern. El seu suport es materialitza de diverses formes, que van des del suport en la relació amb la societat civil i amb el teixit empresarial, fins a l'aportació econòmica i la col·laboració en projectes de recerca.

Els consells professionals de la Business School i de la Facultat de Dret, com també l'International Advisory Board, integrats per organitzacions importants, transmeten a ESADE les seves necessitats i idees per tal de garantir l'actualitat permanent dels continguts dels seus programes formatius.