Futurs estudiants d’intercanvi

FACULTAT DE DRET D’ESADE

PROGRAMES D’INTERCANVI

PROGRAMA D’INTERCANVI DE DRET

Els estudiants d’intercanvi de dret que vénen a la Facultat de Dret d’ESADE per unir-se als nostres estudiants al 4t curs del Grau en Dret i al 1r curs del Màster d’Accés a l’Advocacia. S’hi poden incorporar al curs de tardor o al de primavera.


PROGRAMA DE DRET THEMIS

THEMIS és una xarxa integrada per vuit universitats destacades: la Università Bocconi (Itàlia), ESADE Law School (Espanya), la Freie Universität Berlin (Alemanya), la Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (França), la Maastricht University (Països Baixos), la Singapore Management University (Singapur), la Universität St. Gallen (Suïssa) i la WU (Vienna University of Economics and Business) (Àustria).

Aquestes universitats s’han reunit per crear un nou estàndard en la formació en dret empresarial, per tal de donar resposta a la demanda creixent de professionals del dret amb know-how i expertesa internacional.

Més informació

Requisits i procediments de sol·licitud


Totes les designacions d’estudiants d’intercanvi les han de fer online les universitats d’origen entre el març i el juny. Els estudiants han d’haver cursat almenys dos anys sencers d’estudis de dret de nivell universitari, estar en una bona posició i complir els requisits del programa.

Els estudiants de dret han de publicar a l’aplicació els documents que s’exigeixen per fer la sol·licitud tan bon punt rebin la designació online de les seves universitats d’origen a partir del mes de maig i no més tard del juny, en el cas dels estudiants del primer semestre (fall term). La data límit per als estudiants del segon semestre (spring term) serà l’octubre.

Els documents que han de publicar a MyESADE els estudiants d’intercanvi de dret abans del juliol són:

1. Fotocòpia del passaport (en què hi consti el nom sencer)

2. Comprovant de l’assegurança mèdica amb cobertura internacional

3. Certificat obligatori de nivell B2 de castellà o equivalent (només els estudiants del segon semestre)

4. 1 foto de mida carnet

5. El CV

6. Expedient oficial de notes. (Només s’acceptaran expedients acadèmics ORIGINALS escanejats o expedientes electrònics. Es demanarà als estudiants que aportin l’original de l’expedient acadèmic en el procés de registre obligatori a ESADE quan arribin a Barcelona, a fi de convalidar el document que hagin presentat online.)

Calendari acadèmic


Es recomana als estudiants d’intercanvi que arribin amb prou antelació per assegurar-se l’allotjament abans de començar el programa. Els estudiants no haurien d’arribar més tard del dia anterior al començament del trimestre.

Trimestre de tardor

Programa d’orientació Última setmana d’agost – començament de setembre

Curs de castellà Una setmana abans de que comenci el semestre

Dates principals del trimestre, incloent-hi els exàmens De setembre a gener

 

Trimestre de primavera

Programa d’orientació Mitjans gener

Curs de castellà Dues últimes setmanes de gener

Dates principals del trimestre, incloent-hi els exàmens De final de gener a juny

 

Es demana als estudiants d’intercanvi que mantinguin l’estada fins que s’hagin acabat els exàmens programats. No s’ajustaran de forma especial les dates dels exàmens.

Oferta educativa


Matriculació a les assignatures
Els estudiants hauran de fer la matrícula online a través de la intranet d’ESADE (MyESADE). Nota. L’assignació d’assignatures es farà a través d’un sistema de licitació.

Assignatures optatives de dret
Assignatures de dret del Grau i del Màster en Dret. Es pot consultar aquí la llista d’assignatures de dret 2017-2018 i la llista d’assignatures de THEMIS 2017-2018.

Sistemes de crèdits ECTS i càrrega de treball del semestre
Apliquem el sistema de crèdits ECTS. Es demana als estudiants d’intercanvi que cursin 30 crèdits ECTS per trimestre.

L’assistència a classe és obligatòria a totes les assignatures.

Allotjament per a l’examen
Indica les teves necessitats a la Direcció de Relacions Internacionals amb una antelació mínima de 5 dies abans de la data de l’examen, especificant el tipus d’allotjament que necessites i adjuntant-hi un certificat o un e-mail de la teva universitat d’origen.

Avaluació
La majoria dels exàmens són escrits, però a vegades n’hi ha d’orals, com també activitats que s’han de fer a casa. També es pot demanar la redacció de projectes.

Expedients acadèmics
Els expedients acadèmics oficials estaran a disposició dels estudiants a final de febrer (per als estudiants del primer semestre) y i a final de juliol (per als estudiants del segon semestre), i s’enviaran directament a les universitats d’origen. Els estudiants i les universitats d’intercanvi podran consultar les notes publicades a MyESADE > ElsMeusEstudis > Notes.
La Secretaria Acadèmica no expedirà expedients ni avançarà qualificacions no oficials abans de les dates fixades a l’efecte.

Puntuació
Les notes d’ESADE segueixen un barem de l’1 al 10.

Fitxa tècnica


Idioma de la formació


Trimestre de tardor

Oferim classes en anglès y en castellà. Els estudiants podran elegir les optatives en els dos idiomes, i recomanem als estudiants que tinguin un bon domini dels dos. Si no és així, els estudiants podran cursar totes les optatives en anglès.

Trimestre de primavera

Oferim cursos de llengua castellana. S’exigirà als estudiants que n’acreditin un nivell mínim de B2 del MECR presentant un certificat expedit per un organisme competent, un centre coordinador de llengua castellana o qualsevol altra institució autoritzada (escola d’idiomes).
 

Campus i allotjament


La Facultat de Dret d’ESADE està situada al barri residencial de Pedralbes, situat a la part alta de Barcelona. Més informació

ESADE no té instal·lacions d’allotjament per a estudiants a Barcelona-Pedralbes, però els estudiants es poden allotjar a la Residència Universitària Sarrià, a 15 minuts a peu del campus de Pedralbes.

És molt recomanable arribar a Barcelona almenys una setmana abans de començar el programa per buscar allotjament.

Contacte i informació


Patricia Saiz
Directora de Relacions Internacionals
Unitat de Relacions Acadèmiques Internacionals

Facultad de Dret d'ESADE
patricia.saiz@esade.edu
Araceli Domènech
Coordinadora dels Programes d’Intercanvi i THEMIS de Dret
Unitat de Relacions Acadèmiques Internacionals

Facultad de Dret d'ESADE
araceli.domenech@esade.edu