Alumni i xarxa global

ESADE forma part d'un entorn global. Això es reflecteix en la internacionalització dels seus estudiants, del professorat i del personal d'administració i serveis, dels seus partners empresarials i acadèmics, com també en les seves diverses iniciatives.

Cal destacar:

  • L'enfocament multicampus, amb l'ampliació de les activitats dels campus de Barcelona-Pedralbes, Barcelona Sant Cugat i Madrid.
     
  • L'International Advisory Board (IAB), integrat per CEO d'importants multinacionals. L'objectiu de l'IAB és ajudar ESADE a anticipar els canvis que es produiran en els entorns socioeconòmic i polític, i a identificar en quins àmbits ESADE  pot continuar essent un actor rellevant de canvi positiu a escala internacional. L'IAB és realment funcional, en el sentit que ESADE hi debatrà obertament les opcions estratègiques més importants que afronta.
     
  • Les aliances estratègiques i una xarxa de les millors universitats de Management i de Dret, que constitueixen un element clau i diferencial per al procés de globalització d'ESADE.

Antics alumnes, una xarxa global

Els nostres més de 56.000 antics alumnes són també una part fonamental de la xarxa internacional d'ESADE. L'associació ESADE Alumni amplia la seva xarxa a través del desenvolupament de 32 chapters d’arreu del món.