Beques i ajuts

El Programa de Beques i ajuts de la Fundació ESADE és un dels grans reptes estratègics de la institució. És imprescindible oferir un ventall ampli i variat de beques i ajuts per captar el millor talent.

ESADE situa entre els seus objectius principals incrementar any rere any els fons destinats a beques i ajuts, a fi d’oferir noves oportunitats de futur a joves amb talent i sense els recursos econòmics suficients.  

Quins programes d’ESADE ofereixen beques, ajuts i préstecs d’estudis?

MBA

És possible consolidar el Programa de Beques gràcies a dues fonts principals de finançament. D’una banda, els recursos procedents de l’activitat acadèmica; de l’altra, les aportacions privades de persones i empreses, a través de la campanya The ESADE Challenge for Talent.

Altres programes que ofereixen ajudes a l’estudi

Els alumnes becats hem de contribuir activament en la campanya The ESADE Challenge for Talent per fer créixer el Programa de Beques.
Anxiang Jin

 

Anxiang Jin,

alumne becat de 2n curs del BBA