Per què escollir ESADE

Eixos de futur

Amb més de cinquanta anys d’experiència, ESADE té, en la seva empremta fundacional, alguns signes d’identitat que han inspirat l’activitat de la institució i han permès fer una aportació ben significativa i innovadora a la societat. Mitjançant la formació, la recerca i el debat social, ESADE ha contribuït, contribueix i contribuirà:

 • Promoure una visió oberta del management
  que abasta tota mena d’organitzacions: empreses, administracions públiques i entitats no lucratives.
   
 • Impulsar el procés de modernització de l'economia espanyola 
  i la internacionalització de les empreses en les últimes dècades.
   
 • Potenciar la innovació i l'esperit emprenedor, 
  per mitjà de la formació d’empresaris capaços d’impulsar models de negoci innovadors i sostenibles.
    
 • Introduir i fomentar la responsabilitat social de l'empresa, de manera que combini la perspectiva de la competència professional amb una visió del lideratge com a compromís
  i servei a la societat. 
Per què escollir ESADE?