Ombudsman

La funció de l’ombudsman és atendre queixes i suggeriments dels membres de la comunitat (alumnes, alumni, professorat i PAS), però també de proveïdors i institucions externes d’ESADE, tot això a partir de la percepció dels qui considerin que, en les seves relacions amb les persones o amb determinats departaments o unitats d‘ESADE, creuen observar conductes que no s’ajusten als valors, les orientacions o els acords subscrits per ESADE i reflectits al Codi de conducta de la institució.

L’ombudsman no decideix, però sí que aconsella i promou la mediació, i intenta influir amb determinació per resoldre els casos i millorar l’entorn ètic, de valors i de responsabilitat d’ESADE.

 Manuel Alfaro, ex-professor del Departament de Direcció de Màrqueting, i actualment jubilat, té el càrrec d’ombudsman d’ESADE, les funcions del qual són, entre d’altres, rebre, estudiar i resoldre totes les reclamacions per incompliment del Codi de conducta. Amb aquesta finalitat, s’ha habilitat l’adreça de correu electrònic següent: ombudsman@esade.edu.