Línies estratègiques missionals

Línies estratègiques missionals
Formació
Graus  MBA
Màsters i Doctorats  Executive Education
Recerca ESADE
Debat social

Amb cinquanta-cinc anys d’experiència, ESADE té alguns signes d’identitat que han inspirat l’actuació de la institució i li han permès de fer una aportació certament significativa i innovadora a la societat. Mitjançant la formació, la recerca i el debat social, ESADE contribueix a:

Promoure una visió oberta del management, que abasta tota mena d’organitzacions (empreses, administracions públiques i entitats no lucratives).

Impulsar el procés de modernització de l’economia i la internacionalització de les empreses en les darreres dècades.

Potenciar la innovació i l’esperit emprenedor mitjançant la formació d’empresaris capaços d’impulsar models de negocis innovadors i sostenibles.

Introduir i fomentar la responsabilitat social de l’empresa, compaginant la competència professional amb una visió del lideratge compromès i al servei de la societat.

El debat social és una línia missional d’ESADE per tal d’exercir responsablement una influència social, ser present en el debat públic, difondre missatges, servir de plataforma per a la transferència de coneixement, fomentar i facilitar la deliberació, i promoure actuacions o canvis en l’esfera pública.

ESADE és un punt de trobada per a molts empresaris, directius, acadèmics, juristes, polítics i representants de la societat civil. En els més de 1.100 actes que s’hi organitzen anualment –molts d’ells, conjuntament amb ESADE Alumni–, hi participen prop de 80.000 persones.

ESADE ha assolit també una posició de lideratge en articles d’opinió publicats a la premsa internacional respecte de les escoles de negocis espanyoles.

ESADE és present en el debat social mitjançant l’organització de jornades, conferències, seminaris i fòrums; en la concessió de premis; en l’elaboració i la difusió d’informes, estudis i propostes; en les aliances o associacions amb altres actors, i en els articles d’opinió i impactes en els mitjans nacionals i internacionals, entre d’altres.

Conferències, seminaris, fòrums,
jornades icicles
 Informes, estudis, propostes,
preses de posició i declaracions
 Concessió de premis
i altres formes de reconeixement
 Aliances i associacions amb altres actors
i promoció d’iniciatives de mobilització
 
 Formació o impuls de grups d’estudi

Articles d’opinió i impactes en els mitjans,
participació habitual en els mitjans i
presència a les xarxes socials