Xarxa AliaRS-E

Red AliaRS-E

QUÈ ÉS LA XARXA ALIARS-E?

És una xarxa informal en la qual s’integren, de manera voluntària, membres del professorat i del PAS d’ESADE que volen donar suport i promoure l’RS‐E i millorar la sostenibilitat dintre de la institució.

QUI POT ALIARS-E?

Pot unir‐se a la xarxa qualsevol persona de la comunitat d’ESADE –Professorat i PAS– que tingui interès i voluntat de fer‐lo. La finalitat és liderar i impulsar un canvi significatiu en la sensibilitat i en les conductes a fi de promoure l’adopció d’hàbits i d’iniciatives cada vegada més socialment responsables i sostenibles.

QUÈ COMPORTA ALIARS-E?

• Interessar‐se per ESADE, la seva responsabilitat social, mediambiental i la sostenibilitat.

• Conèixer què fem en matèria d’RS‐E i divulgar‐ho.

• Ser un promotor actiu de bones pràctiques.

• Participar activament en algun dels projectes del Pla director d’RS‐E.

• Aportar una idea o suggeriment a l’any.

• Rebre informació mensual a través de l’AliaRS‐E News.

• Participar en els dos fòrums AliaRS‐E que se celebren cada any.

• Participar a l’enquesta bianual de RS-E per a la millora contínua.

• Donar exemple amb la pròpia conducta de respecte al medi ambient.

¿Com? 

Apagant la pantalla de l’ordinador en absentar‐se.

Apagant el llum del despatx, de les aules i dels lavabos en sortir.

Evitant sempre que sigui possible el material d’un sol ús (especialment, els gots de cafè).

Demanant la quantitat justa de menjar perquè no es faci malbé.

Eliminant el consum d’ampolles de plàstic.

Imprimint només el que sigui imprescindible.

Fent servir correctament les papereres de reciclatge.

Animant els col·legues a adoptar aquestes bones pràctiques.

COM ALIARS-E?

Envieu un correu electrònic amb el vostre nom i les dades de contacte, i indiqueu els motius pels quals us voleu aliar.

 

La nostra newsletter

Anteriors newsletters