Responsabilitat social


Creiem fermament 

que la responsabilitat social 

és un valor essencial 

per a la nostra institució"

La responsabilitat social (RS) és una de les missions principals d’ESADE. Estem compromesos amb la formació de persones conscients de les seves responsabilitats com a ciutadans i com a professionals, que puguin contribuir significativament amb les seves carreres a satisfer les demandes de la societat. Com a institució, ens esforcem per ser cada vegada més socialment responsables i sostenibles en tots els nostres àmbits i línies d’actuació.

ESADE és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides i dels Principles for Responsible Management Education (PRME), una xarxa global d’universitats i escoles de negocis compromesa amb la integració de la responsabilitat social, l’ètica i la sostenibilitat en l’educació. També s’ha sumat a la Iniciativa d’Educació Superior per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (Río+20).

El nostre compromís constant amb la responsabilitat social, tant a l’aula com a la institució, ha estat reconegut en forma de diverses acreditacions i bones posicions en els rànquings.

El nostre repte és i continuarà essent formar líders socialment responsables, fer una recerca rigorosa per crear coneixement rellevant en el camp de la responsabilitat social de les organitzacions, promoure el debat social sobre temes de responsabilitat social i desenvolupar accions socials adreçades a millorar la vida de les persones necessitades. 

The Global Compact PRME Rio+20