Xavier Busquets Carretero
Professor titular, Departament d'Operacions, Innovació i Data Sciences en ESADE
Professor titular URL

Director Programa, Master en Digital Business

Formació acadèmica

  • Phd in Management Sciencies. Copenhagen Business School
  • Máster en Dirección y Administración de Empresas. ESADE
  • Ingeniero de Telecomunicaciones. Universitat Politècnica de Catalunya

Àrees d'interès

  • La funció directiva del CIO i de la innovació
  • Estratègia de sistemes d'informació
  • Estratègia de sistemes CRM

Trajectòria professional

Els interessos docents i investigadors de Xavier Busquets, professor d'MSI, se centren en els sistemes d'informació estratègics i de planificació, de gestió del risc i de presa de decisions executives.

És el director del Departament de Sistemes d'Informació d'ESADE i professor responsable dels programes MBA, Executive MBA i Senior Executive. És autor de quatre casos d'empreses de sistemes d'informació i del capítol 'Estrategia de cliente y sistemas de información', del llibre Temas clave de marketing relacional (McGraw-Hill, 2004).

Xavier Busquets es va incorporar a ESADE el 2002. Prèviament, havia desenvolupat activitats executives i de consultoria a Telefónica, Retevisión, Hewlett Packard i Siebel Systems. Té una àmplia experiència en formació executiva i en activitats de consultoria.


Publicacions destacades

Busquets Carretero, J. & Álvarez, C, (2015). Banco Sabadell acquires Banco CAM: leveraging a cloud computing strategy. Journal of Information Technology Teaching Cases, (5), pp. 8-19. DOI: 10.1057/jittc.2015.3.

Busquets Carretero, J. (2015). Discovery paths: exploring emergence and IT evolutionary design in cross-border M&As. Analysing grupo Santander's acquisition of abbey (2004-2009). European Journal of Information Systems, 24 (2), pp. 178-201.

Busquets Carretero, J. (2014). The digital agenda of the CEO. ESADE Alumni, (148), pp. 29-31.

Busquets Carretero, J. & Fuster, J.M. (2012). La creación de un nuevo Modelo Bancario: El caso de la compra de Abbey por el grupo Santander. Harvard Deusto Business Review, (218), pp. 18-32.

Busquets Carretero, J. (2012, July). Digitally enabled business models: The case of social networks in banking. In 2012 SRII Global Conference. Symposium conducted at the meeting of Service Research and Innovation Institute (SRII), San Jose.

Busquets Carretero, J. (2011, September). Exploring the role of social networks in banking. In Service Innovation: Exploring Complex Systems, Cambridge 2011. Symposium conducted at the meeting of ESADE, Cambridge.

Busquets Carretero, J., Rodón Mòdol, J. & Vera Vinardell, L. (2011). Santander acquires Abbey: The Jack project. Journal of Information Technology Teaching Cases, 1 (1), pp. 3-11.

Busquets Carretero, J., Rodón Mòdol, J. & Vera Vinardell, L. (2010, December). Santander acquires Abbey: The Jack project. In International Conference on Information Systems (ICIS) 2010. Symposium conducted at the meeting of Association for Information Systems (AIS), Saint Louis.

Alfaro Faus, M., Arenas Vives, D., Batllori Lloveras, G., Bieto Caubet, E., Bonache, J. A., Busquets Carretero, J. & et al. (2010). Batllori Lloveras, G. (Ed.), El MBA de ESADE: todos los conocimientos para alcanzar el éxito profesional. Barcelona: Planeta.

Busquets Carretero, J. (2010). Orchestrating network behaviour for innovation (Unpublished doctoral dissertation). Frederiksberg: Copenhagen Business School.

Busquets Carretero, J., Cano Giner, J., Colet Petit, E., García Gay, R., Rodón Mòdol, J., Sesé Muniategui, F. & et al. (2010). Dirección de sistemas de información. In Batllori Lloveras, G. (Ed.), El MBA de ESADE: todos los conocimientos para alcanzar el éxito profesional (pp. 329-360). Barcelona: Planeta.

Busquets Carretero, J. (2010). Orchestrating network behavior for innovation. Frederiksberg: Copenhagen Business School.

Busquets Carretero, J. (2010). Orchestrating smart business network dynamics for innovation . European Journal of Information Systems, 19 (4), pp. 481-493.

Lanvin , B., Torres Mancera , D. & Busquets Carretero, J. (2010). Promoting information societies in complex environments: An in-depth look at Spain's Plan Avanza. In Dutta, S. & Mia, I. (Eds.), The global information technology report 2009-2010: ICT for sustainability (pp. 127-139). Tokyo: World Economic Forum (WEF).

Busquets Carretero, J., Rodón Mòdol, J. & Wareham, J. (2009). Adaptability in smart business networks: An exploratory case in the insurance industry. Decision Support Systems, 47 (4), pp. 287-296.

Busquets Carretero, J. (2009). Orchestrating smart network dynamics for innovation. European Journal of Information Systems (19/4). London; New York: Palgrave MacMillan

Wareham, J., Busquets Carretero, J. & Austin , R. D. (2009). Creative, convergent, and social: Prospects for mobile computing. Journal of Information Technology, 24 (2), pp. 139-143.

Busquets Carretero, J. (2009). Dejar volar la innovación . Pulso, (32), pp. 40-43.

Austin , R. D. & Busquets Carretero, J. (2008). Managing differences (Innovations case discussion: Specialisterne). Innovations: Technology, Governance, Globalization, 3 (1), pp. 28-35.

Busquets Carretero, J. (2008). Orchestrating smart business networks. In Vervest, P., Van Liere , D. W. & Zheng, L. (Eds.), The network experience: New value from smart business networks (pp. 327-335). Berlin: Springer.

Busquets Carretero, J. (2007, July). Network Behaviour. In 23rd EGOS Colloquium. Symposium conducted at the meeting of European Group for Organizational Studies (EGOS), European Group for Organizational Studies (EGOS), Vienna.

Busquets Carretero, J., Rodón Mòdol, J. & Wareham, J. (2007). Multiasistencia: The network orchestrator. Communications of the ACM, 50 (6), pp. 31-31.