Francisco Longo Martínez
Professor titular, Departament de Direcció de Persones i Organització en ESADE
Professor associat URL

Director General Adjunt, Direcció General Adjunta

Formació acadèmica

  • Licenciado en Derecho. Universitat de Barcelona

Àrees d'interès

  • Gestió pública: anàlisi institucional, disseny organitzatiu, gestió de les persones, funció directiva, estratègies de modernització administrativa
  • Gestió estratègica de recursos humans
  • Govern local

Trajectòria professional

Les seves àrees d'interès són el disseny institucional, la gestió de recursos humans, la gerència pública i el govern local. Sobre aquests temes, ha publicat diversos llibres i articles en revistes especialitzades, i ha dictat cursos, seminaris i conferències a l'Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Estats Units, Guatemala, Mèxic, Panamà, Perú, República Dominicana, Uruguai, Veneçuela i Xile. És membre del Comité d'Experts en Administració Pública de Nacions Unides (2010-2013).
Ha assessorat diversos governs i administracions públiques. Entre les institucions per les quals ha treballat destaquen: a Espanya, el Ministeri per a les Administracions Públiques, el Govern Basc, diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, el Consell General del Poder Judicial, l'Ertzaintza (policia autonòmica del País Basc), l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, com també un gran nombre de governs locals i empreses públiques; a l'Amèrica Llatina, ha assessorat els governs de Bolívia, Brasil, Colòmbia, El Salvador, Perú, Uruguai i Xile. Ha treballat com a consultor internacional de l'Institut Europeu d'Administració Pública i el Banc Interamericà de Desenvolupament. Ha estat redactor i ponent, per encàrrec de les Nacions Unides i el CLAD, de la Carta Iberoamericana de la Funció Pública, aprovada per a la Cimera Iberoamericana de 2003 i l'Assemblea General de l'ONU.
Abans d'incorporar-se a ESADE, el 1993, va ser director de Recursos Humans i gerent dels Serveis Centrals de l'Ajuntament de Barcelona, director executiu del Centre Municipal d'Operacions dels Jocs Olímpics de 1992, com també assessor de l'alcalde de Barcelona i membre dels consells d'administració de diverses empreses públiques.


Publicacions destacades

Saz Carranza, A., Longo Martínez, F. & Salvador Iborra, S. (2014). The development of the governance of regulatory networks: The case of the European telecommunications regulatory network. In Gnan, L., Hinna, A. & Monteduro , F. (Eds.), Mechanisms, roles, and consequences of governance: Emerging issues (pp. 89-129). Bingley: Emerald.

Saz Carranza, A. & Longo Martínez, F. (2014). Coping with competing institutional logics in public-private alliances. In Das , T. (Ed.), Managing Public-Private Strategic Alliances (pp. 171-188). Scottdale: Information Age Publishing (IAP).

Ysa , T., Esteve Laporta, M. & Longo Martínez, F. (2012). Enhancing innovation in public organizations through public-private partnerships: The role of public managers. In Greve , C. & Hodge, G. (Eds.), Rethinking public-private partnerships: Strategies for turbulent times (pp. 98-113). London; New York: Routledge.

Longo Martínez, F. & Esteve Laporta, M. (2012). Assessing the implementation of managerial reforms in Catalan government: The development of professional public management. Public Money & Management, 32 (6), pp. 453-460.

Esteve Laporta, M., Ysa , T. & Longo Martínez, F. (2012). The creation of innovation through public-private collaboration. Revista Española de Cardiología, 65 (9), pp. 835-842.

Saz Carranza, A. & Longo Martínez, F. (2012). Managing competing institutional logics in public-private joint ventures. Public Management Review, 14 (3), pp. 331-357.

Longo Martínez, F. (2011). Gobernanza multi-nivel: el papel de las administraciones públicas. ESADEgeo position paper (23). Barcelona: ESADE. Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo). www.esadegeo.com/download/PR_PositionPapers/26/ficPDF_ESP/111201__Public%20Adm_Francisco%20Longo_es.pdf

Longo Martínez, F. (2011). Multi-Level Governance (MLG): The role of public administrations. ESADEgeo position paper (23). Barcelona: ESADE. Center for Global Economy and Geopolitics (ESADEgeo). www.esadegeo.com/download/PR_PositionPapers/26/ficPDF_ENG/111201_Public%20Admin_Francisco%20Longo_en.pdf

Longo Martínez, F., Iacoviello, M. & Zuvanic , L. (2011). La calidad de los servicios civiles centroamericanos: una aproximación empírica. Revista Centroamericana de Administración Pública, (60-61), pp. 9-28.

Longo Martínez, F., López Gobernado , M. & Sagaseta Almazán , F. (2011). La nueva gestión pública: crisis económica y reforma de la gestión pública. In Raigada González, F. (Coord.), Una nueva forma de trabajar... mirando al futuro: III Congreso de Gestión Clínica (pp. 31-35). Madrid: Fundación Gaspar Casal.

Longo Martínez, F. (2011). Estudio introductorio. Directivos versus políticos: la importancia de la función directiva en las administraciones públicas (pp. 9-13). Mexico City: Fundación Mexicana de Estudios Políticos y Administrativos.

Longo Martínez, F. (2010). Ejes vertebradores de la gobernanza en los sistemas públicos. Un marco de análisis en clave latinoamericana. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (46), pp. 73-102.

Longo Martínez, F. (2009, October). Los desafíos de la gobernanza en los sistemas públicos iberoamericanos. In XIV Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Salvador.

Longo Martínez, F., Iacoviello, M. & Zuvanic , L. (2009, October). La calidad de los servicios civiles centroamericanos: una aproximación empírica. In XIV Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Salvador.

Longo Martínez, F. (2009). Los principales atributos de la gobernanza en las democracias avanzadas. Bilbao: Servicio Central de Publicaciones - Eusko Jaurlaritza.

Longo Martínez, F. & Puig Sabanes, A. (2009). ¿Es necesario reformar la administración pública?. ESADE Alumni, (132), pp. 28-29.

Longo Martínez, F. (2008, November). Liderazgo para la innovación en los escenarios de la gobernanza contemporánea. In XIII Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Buenos Aires.

Longo Martínez, F. (2008). Liderazgo distribuido, un elemento crítico para promover la innovación. Capital Humano, (226), pp. 84-91.

Longo Martínez, F. (2008). Una crisis que afectará a los débiles: una mirada sobre el impacto social. ESADE Alumni, (128), pp. 44-44.

Longo Martínez, F. & Ramió , C. (2008). Introducción. In Longo Martínez, F. & Ramió , C. (Eds.), La profesionalización del empleo público en América Latina (pp. 9-24). Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB).

Longo Martínez, F. (2008). Introducción: los directivos públicos antes los retos de la gobernanza contemporánea. In Longo Martínez, F. & Ysa , T. (Eds.), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI (pp. 15-35). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. (2008). La gestión pública como discurso de valores. In Longo Martínez, F. & Ysa , T. (Eds.), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI (pp. 281-317). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. (2008). Conclusiones. In Longo Martínez, F. & Ysa , T. (Eds.), Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI (pp. 319-324). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. & Ysa , T. (2008). Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Arellano Gault, D., Echebarría Ariznabarreta, K., Jiménez Asensio, R., Lavanderos , R., Longo Martínez, F., Ramió , C. & et al. (2008). Longo Martínez, F. & Ramió , C. (Eds.), La profesionalización del empleo público en América Latina. Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB).

Arellano Gault, D., Echebarría Ariznabarreta, K., Jiménez Asensio, R., Lavanderos , R., Longo Martínez, F., Ramió , C. & et al. (2008). Longo Martínez, F. & Ramió , C. (Eds.), La profesionalización del empleo público en América Latina. Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB).

Longo Martínez, F. (2008, May). Mérito y flexibilidad revisitados: acotaciones a dos experiencias de reforma de la gestión pública de los recursos humanos. In I Congresso CONSAD de Gestão Pública (CONSAD 2008). Symposium conducted at the meeting of Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD), Brasília.

Longo Martínez, F. (2008). La profesionalización del empleo público en América Latina: estado de la cuestión. In Longo Martínez, F., Ramió , C. & Arellano Gault, D. (Eds.), La profesionalización del empleo público en América Latina (pp. 45-78). Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB).

Longo Martínez, F. (2008). Annex 2: propostes de redisseny del model de governança dels centres del Servei Públic Educatiu a Catalunya. In Martínez, M., El professorat i el sistema educatiu català: propostes per al debat (pp. 205-230). Barcelona: Editorial Mediterrània.

Longo Martínez, F. (2008). Quality of governance: Impartiality is not enough. Governance: an international journal of policy and administration, 21 (2), pp. 191-196.

Longo Martínez, F. (2007). Conclusions. In Ysa , T. & Longo Martínez, F. (Eds.), Els escenaris de la gestió pública del segle XXI (pp. 280-281). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. (2007). Metodologia para a avaliaçao da gestão de recursos humanos no setor público. Natal: Escola de Governo do RN. Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH).

Longo Martínez, F. (2007). La gestió pública com a discurs de valors. In Ysa , T. & Longo Martínez, F. (Eds.), Els escenaris de la gestió pública del segle XXI (pp. 249-281). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. (2007). Introducció. Els directius públics davant els reptes de la governança contemporània. Els escenaris de la gestió pública del segle XXI (pp. 15-32). Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Longo Martínez, F. (2007, October). Gestión pública e integridad. In XII Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Santo Domingo.

Longo Martínez, F. (2007, October). Innovación en los servicios públicos: por qué, para qué y cómo. In XII Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Santo Domingo.

Longo Martínez, F. (2007). Les administracions públiques: qualitat de servei i necessitats de gestió. In Rangil, C., Salanova, C. & González, M. (Eds.), Anuari Sociolaboral de la UGT a Catalunya 2006 (pp. 20-25). Barcelona: UGT de Catalunya.

Longo Martínez, F. (2007, January). La profesionalización de la ocupación pública en América Latina. Estado de la cuestión. In Seminario Internacional Profesionalización del Empleo Público en América Latina, Barcelona.

Longo Martínez, F. (2007). Mérito e flexibilidade: a gestão das pessoas no setor público. São Paulo: Edições Fundap.

Longo Martínez, F. & Bresser-Pereira , L. C. (2007, January). Democracy and public management reform: Building the republican state [Review of the book: Democracy and public management reform: Building the republican state]. International Public Management Journal, 10, pp. 123-125.

Longo Martínez, F. & Férez Fernández, M. (2006, July). La gestió de les persones a les administracions públiques catalanes: principals reptes. In 2n Congrés Català de Gestió Pública (2006). Symposium conducted at the meeting of Associació Catalana de Gestió Pública, ESADE, Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.

Longo Martínez, F. (2006). Oferta y demanda de gerentes públicos: un marco de análisis de la institucionalización de la Dirección Pública Profesional. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (35), pp. 63-95.

Longo Martínez, F. & Gil Carbó, E. (2006). La dirección pública como aprendizaje: una experiencia de diseño y evaluación de la formación en gerencia pública. Estado, Gobierno, Gestión Pública: Revista Chilena de Administración Pública, (8), pp. 45-65.

Longo Martínez, F. (2005). La política i la gestió del personal. In Pujol Torrent , J. (Dir.), Llibre blanc de la funció pública catalana (pp. 365-377). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Administracions Públiques.

Longo Martínez, F. (2005, October). La expansión de la dirección pública profesional: apuntes desde la experiencia española. In X Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Admninstración para el Desarrollo (CLAD), Santiago.

Longo Martínez, F. (2005, October). La gestión del empleo público en América Latina: ejes de un diagnóstico institucional comparado. In X Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Admninstración para el Desarrollo (CLAD), Santiago.

Longo Martínez, F. (2005). Evaluación y gestión del rendimiento laboral en las Administraciones Públicas. Presupuesto y Gasto Público, (41), pp. 127-144.

Longo Martínez, F. (2005, May). La implantacion de la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Obstáculos y estrategias de la reforma. In Foro Iberoamericano de Ministros y responsables de Función Pública. Naciones Unidas, Mexico City.

Echebarría Ariznabarreta, K., Subirats Humet, J., Longo Martínez, F., Zapico Goñi, E., Babino, L., Dequino, D. & et al. (2005). Responsabilización y evaluación de la gestión pública. Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) .

Longo Martínez, F. (2004). La calidad de los sistemas de servicio civil en América Latina y El Caribe: Una metodología de evaluación. Revista del CLAD Reforma y Democracia, (28), pp. 5-34.

Longo Martínez, F. (2004). El repte d'una funció pública més flexible: experiències i horitzons. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Longo Martínez, F. (2004). Mérito y flexibilidad. La gestión de las personas en las organizaciones del sector público. Barcelona: Paidós.

Longo Martínez, F. (2003, November). Servicio civil y ética pública y la dirección pública como aprendizaje: una experiencia de diseño y evaluación de la formación en gerencia pública. In IX Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Madrid.

Longo Martínez, F. (2003, October). La calidad de los sistemas de servicio civil en América Latina y el Caribe: una metodología de evaluación. In VIII Congreso Internacional del CLAD. Symposium conducted at the meeting of Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) , Panama City.

Longo Martínez, F. (2003). A consolidaçao institucional do cargo de dirigente publico. Revista do Serviço Público, 2 (54), pp. 7-33.

Longo Martínez, F. (2002). La función pública en la era de la globalización. Tendencias de reforma del empleo público en el mundo desarrollado. Seville: Instituto Andaluz de Administración Pública.

Castiñeira Fernández, Á., Pugès Cambra, L. & Longo Martínez, F. (2001). Nous reptes de la societat civil: de l'estat de benestar a la societat del benestar. Barcelona: ESADE, Barcelona; Madrid: Fundació Grup Set.

Longo Martínez, F., Castiñeira Fernández, Á. & Pugès Cambra, L. (2001). Nuevos retos de la sociedad civil: del estado de bienestar a la sociedad del bienestar / con la colaboración de : Cambra de Comerç Industria i Navegació de Barcelona, Iberdrola. Brussels: Ecsa.

Spink , P., Longo Martínez, F., Echebarría Ariznabarreta, K. & Stark , C. (2001). Nueva gestión pública y regulación en América Latina: balances y desafíos. Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) .

Zafra Victor , M. & Longo Martínez, F. (2000). Pensar lo público. Granada: Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI).

Longo Martínez, F. (2000). Gestió de recursos humans i administració pública. Justiforum: Papers d'Estudis i Formació, (11), pp. 53-69.

Longo Martínez, F. (1999). Burocracia y postburocracia en el diseño organizativo. In Losada Marrodán, C. (Ed.), ¿De burócratas a gerentes? (pp. 212-244). Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Longo Martínez, F. (1999). La carta municipal. Barcelona: Aula Barcelona.

Longo Martínez, F. (1999). L'Ajuntament gerencial: reflexions i propostes per gerencialitzar. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Longo Martínez, F., Sánchez Morón , M. & Roca Junyent , M. (1997). Informe Pi i Sunyer sobre gobierno local en España. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

Sadran , P., Longo Martínez, F., Stewart , J., Gabriel , O., Gidlund , J., Peterson , P. E. & et al. (1996). Informe Pi i Sunyer sobre el gobierno local en las democracias avanzadas. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals.

Longo Martínez, F. (1996). Políticos, directivos y sindicatos como actores de la gestión de recursos humanos en las administraciones públicas. Papers ESADE (148). Barcelona: ESADE

Longo Martínez, F. (1994). Diseño postburocrático de organizaciones públicas, la perspectiva divisional. Papers ESADE (130). Barcelona: ESADE

Longo Martínez, F. & Chias Suriol, J. (1993). Nueva gestión local: modernización municipal en Alcobendas (I). Madrid: Editorial Popular.

Longo Martínez, F. (1992). Nuevos modelos de gestión en la administración local. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza.

Longo Martínez, F. (1989). La formation des agents territoriaux en Espagne: Vers de necessaires transformations. Cahiers du CNFPT, (27), pp. 0 -0.