Anna Bayona Font
Professora adjunta, Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat en ESADE
Professora contractada doctora URL


Formació acadèmica

  • Ph.D. in Economic and Management Sciences. IESE Business School
  • Master in International Management. ESADE Business School
  • MPhil Economics and BA Mathematics. University of Cambridge

Àrees d'interès

  • Informació i eficiència de mercat
  • Mercats d'actius financers
  • Teoria econòmica
  • Finances experimentals i del comportament

Trajectòria professional

Anna Bayona és professora associada del Departament d'Economia, Finances i Comptabilitat d'ESADE. Es doctora por IESE Business School, màster per ESADE, graduada en Matemàtiques i M.Phil. in Economics per la Universitat de Cambridge (Regne Unit). Ha obtingut diverses beques al mèrit, com ara la Gates Cambridge Scholarship.

La seva activitat investigadora se centra actualment en el paper de la informació incompleta en els mercats. L'objectiu principal de la seva recerca és comprendre com s'utilitza la informació en els contextos de mercat, tant des del punt de vista teòric com experimental. Amb això vol cobrir una bretxa entre els models teòrics i la recerca experimental. Ha realitzat estudis sobre la relació entre la transparència i el benestar, sobre el comportament estratègic als mercats en què els agents competeixen en funcions de subministrament, i sobre la interacció entre agents de diversos nivells de sofisticació. La seva recerca se centra en el disseny d'uns mercats més eficients i eficaços.

L'Anna ha participat amb numeroses conferències com: Econometric Society World Congress, Annual Congress of the European Economic Association, la conferencia de la Society for the Advancement of Economic Theory, Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, entre altres. També, ha impartit diversos seminaris a insitucions com la Universitat Carlos III, la Universitat Pompeu Fabra, CNMV, IESE, ESADE, la Frankfurt School of Finance & Management, i la Universidad de Amsterdam, entre altres.

Té bastants anys d'experiència professional en consultoria estratègica i banca, tant a Espanya com al Regne Unit. Ha col.laborat en projectes relacionats amb els marcs reguladors de Basilea, la gestió de carteres i els sistemes d'informació financers.

Web: http://annabayona.com/Publicacions destacades

Bayona, A. & López, Á. L. (2018). Silent financial interests and product innovation. Economics Letters, 170 (-), pp. 109-112. DOI: 10.1016/j.econlet.2018.06.007.

Bayona, A. (2017). The social value of information with an endogenous public signal. Economic Theory, pp. 1-29. DOI: 10.1007/s00199-017-1081-9.

Bayona, A., Nagel, R., Kheirandish, R. & Mousavi, S. (2016). Reinhard Selten, the dualist. In Franz, R., Chen, S., Heukelom, F., Dopfer, K. & Mousavi, S., Handbook of behavioral economics: Behavioral decision making (pp. 66-87). London; New York: Routledge.

Bayona, A., Brandts , J. & Vives , X. (2016). Supply function competition, private information, and market power: A laboratory study. CEPR Discussion Paper (11378). London: Center for Economic and Policy Research (CEPR)