Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual· Dret ESADE

DRET DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL, UNA ESPECIALITAT A L’ALÇA

La nostra societat està immersa en un procés de canvi clar i constant pel que fa als models i les tecnologies de la informació. Aquests canvis requereixen d’una regulació jurídica específica, capaç d’assolir tots els aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual i la societat de la informació.

En aquest Mòdul d’Especialització en Dret de la Propietat Intel·lectual i Societat de la Informació d’ESADE aprofundiràs en el coneixement i l’aplicació d’aquesta regulació jurídica en els àmbits de la competència de mercat, els drets d’exclusiva sobre signes distintius, les creacions i les innovacions tècniques, les obres intel·lectuals, així com el règim aplicable a les noves tecnologies.

Una especialització que t’oferim des de l’anàlisi de la legislació espanyola, europea i internacional. I amb uns continguts i una metodologia totalment pràctics en totes les matèries, perquè apliquis el que aprens, sota la tutela dels millors experts en actiu en cada un dels àmbits referents al dret de la propietat intel·lectual.