Programes d'actualització jurídica

Programes d’especialització en àrees del dret molt específiques, que et permetran oferir un assessorament molt expert i diferencial. Són cursos d’immersió en què, en un període breu de temps, aprofundiràs i dominaràs les matèries objecte de més demanda avui i amb una forta projecció de futur.

 

DESCOBREIX EL PROGRAMA QUE S'AJUSTA LES TEVES PREFERÈNCIES

CORPORATE COMPLIANCE
Corporate Compliance - Barcelona
Suma un valor diferencial a la teva carrera professional. Especialitza't en un dels perfils clau i amb més projecció de futur en les empreses i organitzacions: El Compliance Officer.   Del 17 d'octubre del 2018
al 14 de desembre del 2018
  Barcelona
Més informació
Corporate Compliance - Madrid
Suma un valor diferencial a la teva carrera professional. Especialitza't en un dels perfils clau i amb més projecció de futur en les empreses i organitzacions: El Compliance Officer.   Del 17 de Gener l'11 d'abril de 2019   Madrid
Més informació
DRET TRIBUTARI
Transfer pricing
Domina els mètodes de valoració dels preus de transferència en les operacions entre empreses, les anàlisis de comparabilitat, la documentació, els APA, els procediments i la normativa tributària (OCDE, ESP).   Del 18 de gener del 2019
al 15 de febrer del 2019
  Barcelona
Més informació
Operacions de Reestructuració empresarial
Examina des d'una perspectiva eminentment pràctica el Règim de les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors que preveu la Llei de l'Impost sobre Societats.   Del 25 d'abril de 2019
al 23 de maig de 2019
  Barcelona
Més informació
Consolidació fiscal
Coneix el règim especial en l'Impost sobre Societats aplicable als grups de societats, que consisteix en considerar el grup com un únic subjecte passiu de l'impost.   Del 30 de maig de 2019
al 13 de juny de 2019
  Barcelona
Més informació
DRET IT+IP
Tecnologia i governança a la xarxa
Com han afectat les tecnologies als diferents espais de la nostra vida? Com es regula la societat de la informació? Coneix les claus jurídiques de l’era digital.   Del 8 d'octubre del 2018
al 7 de novembre del 2018
  Barcelona
Més informació
Creació i explotació d’obres en entorns digitals
L’era de la informació ha transformat la manera de produir, explotar i entendre els drets d’autor. Actualitza els teus coneixements per protegir obres literàries, musicals, audiovisuals, etc.   Del 5 de novembre del 2018
al 5 de desembre del 2018
  Barcelona
Més informació
Les invencions. El dret de patents
Sabies que el software informàtic potser deixarà d’estar protegit pel dret d’autor i passarà al dret de patents novament? Actualitza’t en un dels temes jurídics més candents.   Del 7 de gener del 2019
al 30 de gener de 2019
  Barcelona
Més informació
Aspectes legals del Comerç Electrònic i introducció a la Contracció de Serveis Tecnològic
Descobreix com es regulen els nous models de contractació de productes i serveis relacionats amb les TIC. Cloud computing, outsourcing informàtic, llicències de software, contractes d’escrow, etc.   Del 30 d'abril del 2019
al 6 de juny del 2016
  Barcelona
Més informació
Enforcement
Aprofundeix en els mitjans existents per fer valer els teus drets en els àmbits civil i penal: mitjans preventius, reactius, sistemes de resolució de conflictes alternatius (ADR, UDRP).   Del 13 de maig del 2019
al 27 de juny del 2019
  Barcelona
Més informació
Compliance i tecnologies de la informació
Les noves tecnologies són presents en la promoció dels productes i dels serveis empresarials. Analitzarem l’impacte jurídic de les TIC sobre l’activitat de les empreses.   De l'1 d'abril del 2019
al 29 de maig del 2019
  Barcelona
Més informació
Dret de Competència, Mercats, Agents i Operadors
Els béns immaterials fruit de l’enginy humà estan immersos en mercats tecnològics o culturals en què operen diversos agents (que protegeixen, regulen, distribueixen o defensen aquests béns). En aquesta assignatura, coneixeràs les normes que afecten la competència i que regulen aquests mercats i l’accés a aquests béns.   Del 4 de març del 2019
al 28 de març del 2019
  Barcelona
Més informació
Els drets de la personalitat en la societat de la informació
L’era digital i les xarxes socials han revolucionat el concepte de privacitat. Junts analitzarem el dret d’imatge patrimonial, el dret a la intimitat i l’honor i l’explotació de les dades de caràcter personal en aquest nou context.   Del 14 de febrer del 2019
al 14 de març del 2019
  Barcelona
Més informació
El disseny com element de competitivitat a la societat digital
Analitzarem la relació creixent entre la tecnologia i el disseny, que cerca millorar i embellir els productes tecnològics necessaris per navegar per la societat de la informació.   Del 3 de desembre del 2018
al 19 de desembre del 2018
  Barcelona
Més informació
La generació d'actius inmaterials a la industria i l'empresa. Problemes i necessitats sectorials
Amb l’aparició d’internet, es planteja el dubte de si el coneixement és apropiable. Estudiarem els diferents sistemes que protegeixen la propietat intel·lectual i la seva regulació a escala internacional.   Del 10 d'octubre del 2018
al 15 de novembre del 2018
  Barcelona
Més informació
Els signes distintius. El dret de marques
L’aparició d’un territori virtual ha generat una autèntica revolució en els signes distintius. En aquesta assignatura, analitzarem el dret de marques mitjançant l’estudi dels noms de domini i la seva evolució constant, com també dels nous sistemes i protocols d’identificació a la xarxa.   Del 22 de gener del 2019
al 25 de febrer del 2019
  Barcelona
Més informació
Publicitat i màrqueting online
Coneixeràs les diferents fórmules de promoció online de productes i serveis, des de les formes de publicitat més avançades fins a les estratègies de màrqueting adaptades al perfil de l’usuari.   Del 26 de març del 2019
al 2 de maig del 2019
  Barcelona
Més informació
Enllaços d'interès