Màster in International Business Law: el teu passaport a una carrera juridicoempresarial sense fronteres

Aquest programa es podrà cursar 100% en anglès o en castellà i s’adreça als qui cerquen una formació molt pràctica en dret dels negocis i amb una perspectiva internacional, per poder-se desenvolupar en despatxos i assessories jurídiques d’empreses. Els continguts s’imparteixen en el màster persegueixen un triple objectiu:

Aprofundir els aspectes pràctics de les matèries juridicomercantils
Pròpies dels negocis internacionals, principalment la contractació internacional, la competència i la propietat intel·lectual, les fusions i adquisicions i el dret financer (instruments de captació de recursos).
Adquirir els coneixements processals i de resolució de conflictes nacionals i internacionals
Necessaris per poder fer un bon assessorament (international dispute resolution).
Comprendre el llenguatge i el funcionament econòmic i empresarial
Tant des del punt de vista macroeconòmic, per mitjà d’assignatures com Globalització i Mercats Emergents, com microeconòmic, en assignatures com Interpretació dels Estats Financers.

Una metodologia pràctica, basada en el mètode del cas, et permetrà activar tots els coneixements adquirits de forma totalment pràctica, des d’una visió internacional.
 

FITXA TÈCNICA
 

Durada: 1 any  3 mesos

Nombre de crèdits: 90 ECTS (Màster Universitari en Advocacia) + 60 ECTS (Màster d’especialització)

Dedicació: Full-time

Data d'inici: Setembre de 2018


 

Idioma: Castellà i Anglès

L’alumne cursarà l’assignatura Legal English.

Titulació: Titulació oficial de Màster Universitari en Advocacia + títol propi de Màster en International Business Law


 

Lloc: Campus ESADE Barcelona Pedralbes


 

Requisits d'admissió: Llicenciat o graduat en Dret, amb titulació o homologació a Espanya (aquells candidats estrangers que no tinguin el seu títol homologat a Espanya no podran realitzar el màster) i amb un bon expedient acadèmic i nivell alt d’anglès

Procés d'admissió: sol·licitud d’admissió online + enviar la documentació + test d’admissió d’ESADE + entrevista amb el director del màster. Un cop admès, podràs iniciar el procés de matriculació, sempre abans de començar les classes.


 

Cost: 27.500

Beques

Dades bàsiques del títol