Màster Universitari en Advocacia + Màster en Assessoria i Gestió Tributària: esdevenir en el futur un expert en fiscalitat

El Màster Universitari en Advocacia + Màster en Assessoria i Gestió Tributària és un programa molt complet i pràctic que assegura la millor especialització en l’àrea del dret fiscal, perquè proporciona al participant:

 

Un coneixement profund dels diferents tributs i de les tècniques de planificació fiscal nacional i internacional.
Una gran capacitat d’anàlisi per tal d’identificar qualsevol problema fiscal i avaluar-ne les possibles solucions.

El programa l’imparteixen professionals dels despatxos d’advocats més prestigiosos i alts càrrecs de l’Administració tributària. La seva metodologia és molt pràctica i es basa en casos reals.
 

ADQUIREIX UNA FORMACIÓ GLOBAL I PRÀCTICA EN L'ÀMBIT TRIBUTARI
FITXA TÈCNICA
 

Durada: 1 any i 3 mesos

Nombre de crèdits: 90 ECTS (Màster Universitari en Advocacia) + 60 ECTS (Màster d’especialització)

Dedicació: Full-time

Data d'inici: Setembre de 2018


 

Idioma: Castellà

L’alumne cursarà l’assignatura Legal English.

Titulació: titulació oficial de Màster Universitari en Advocacia + títol propi de Màster en Assessoria i Gestió Tributària.


 

Lloc: Campus ESADE Barcelona Pedralbes


 

Requisits d'admissió: Llicenciat o graduat en Dret, amb titulació o homologació a Espanya (aquells candidats estrangers que no tinguin el seu títol homologat a Espanya no podran realitzar el màster) i amb un bon expedient acadèmic i nivell alt d’anglès

Procés d'admissió: sol·licitud d’admissió online + enviar la documentació + test d’admissió d’ESADE + entrevista amb el director del màster. Un cop admès, podràs iniciar el procés de matriculació, sempre abans de començar les classes.


 

Cost: 27.500

Beques

Dades bàsiques del títol