Espais i equipaments

¿Sabies que...
 
amb la Targeta TUI també pots accedir a les 16 biblioteques de la Universitat Ramon Llull i a les principals biblioteques universitàries catalanes i prendre llibres en préstec?
  
Més informació
 
 
Sales de treball
La Biblioteca del Campus Barcelona compta amb 2 sales de treball en grup, amb capacitat per a 6 persones, equipades amb PC i connectors per al portàtil.
La Biblioteca també compta amb 1 despatx reservat per als alumnes de Doctorat, amb capacitat per a 2 persones, equipat amb PC i connectors per al portàtil.
 
La Biblioteca del Campus Sant Cugat compta amb 1 espai de treball - Medialab, amb capacitat per a 6 persones. Està equipat amb PC, projector, escàner, càmara de documents, DVD i connectors per al portàtil. També compta amb 1 sala de treball individual amb capacitat per a 11 persones. Dels 11 espais de treball individual, 3 estan equipats amb PC i 1 amb cable de xarxa per connectar un ordinador portàtil i connexió a la xarxa Wi-Fi.
  
L'ús d'aquestes sales és exclusiu per a estudiants, professors, investigadors i personal d'ESADE.
Reserves
 
La reserva de la sala de la Biblioteca del Campus de Barcelona es realitzarà al taulell de la biblioteca, presentant la targeta TUI.
  
L’usuari que hagi fet la reserva haurà de deixar la targeta TUI al taulell de la biblioteca i recollir-la quan retorni la clau. Si per algun motiu hagués d’abandonar la sala, una altra persona del grup haurà de deixar la seva targeta.
 
La reserva de la sala Medialab de la Biblioteca del Campus de Sant Cugat s'ha de reservar des de MyESADE. La sala de treball individual no requereix reserva, és de lliure accés.
  
Horari
  
A la Biblioteca del Campus de Barcelona, les sales poden reservar-se de dilluns a divendres de 9 a 21h fent la sol·licitud al mostrador amb la targeta TUI.
 
A la Biblioteca del Campus de Sant Cugat durant el curs acadèmic l’horari d’accés a la sala Medialab és de dilluns a divendres de 9h. a 21h. Els caps de setmana no estarà disponible.
 
Aquests horaris poden variar en períodes de vacances.

1. Amb el fi que el màxim nombre d’usuaris pugui utilitzar les sales, aquestes no podran reservar-se amb antelació durant més de dues hores al dia.
  
2. Si l’usuari que ha fet la reserva no es presentés o la sala quedés desocupada durant més de 15 minuts, es cancel•larà la reserva, es retiraran les pertinences que haguessin quedat abandonades i la sala podrà ser adjudicada a altres usuaris.
 
3. Els responsables de la sala són els usuaris que han fet la reserva; si abans d'ocupar-la troben algun desperfecte, han de comunicar-lo al personal de la biblioteca.
 
4. Aquest servei està subjecte al reglament que regeix la biblioteca: no està permès fumar, menjar o beure. El mobiliari i els equips informàtics han de ser respectats. S'ha d'evitar elevar el to de veu de manera que molesti a la resta d'usuaris. El mal ús d'aquest servei suposarà la suspensió de l'ús dels serveis de la biblioteca.
 
5. La biblioteca no es fa responsable de la pèrdua o sostracció dels objectes personals que es deixin a les sales de treball en grup.

Sales de lectura
La biblioteca del Campus Sant Cugat té 120 punts de lectura fixes i 12 ordinadors per a la consulta d'informació. A més, compta amb terminals d'autopréstec i autodevolució.
  
La biblioteca del Campus Barcelona té 3 sales de lectura, amb 245 punts de lectura fixes i 18 ordinadors per a la consulta d'informació.
Connexió Wi-Fi

La xarxa Wi-Fi és present a tots els edificis dels Campus d'ESADE. Aquesta connexió permet un accés complet a tots els recursos d'informació de la biblioteca.

Per a més informació o incidències contacta amb el Servei TIC, ext. 2314 o cau@esade.edu.

Impressió i fotocòpies
Tant a la biblioteca del Campus Sant Cugat como a la de Pedralbes tens disponible un terminal de fotocòpies i impressió d'autoservei amb la targeta TUI.
Bookmark and Share