Informació sectorial

 
...estudis de mercat, consumidors, marques, sectors, indústries,
 
quotes de mercat, previsions, notícies...

 

On puc trobar una panoràmica d'un sector o indústria determinada?
Tens diferents opcions:
  • Marketline Advantage: Inclou milers d'informes de mercat sobre sectors i indústries de tot el món: dades clau (valor de mercat, volum, segmentació), anàlisi competitiu, principals empreses i previsions de futur.
     
  • Passport: Inclou industry overviews de grans sectors i subsectors d'àmbit internacional, amb anàlisis del sector, tendències, xifres clau, indicadors i les empreses líders.
     
  • Factiva: A la pestanya Companies/Markets, buscant per Industry, trobaràs perfils sectorials que faciliten una visió ràpida de les dades més rellevants d'un sector: notícies, informes, gràfics, anàlisis i dades financeres.
Les federacions i associacions professionals i sectorials també són una font d'informació excel·lent per obtenir radiografies de sectors. Normalment ofereixen les principals xifres, informes de mercat, notícies i notes de premsa, empreses associades, contactes. Pots localitzar associacions sectorials espanyoles a través de la CEOE.

Com puc saber les quotes de mercat d'un sector?
Als informes de mercat de Marketline Advantage i Passport trobaràs les quotes de mercat dels principals sectors industrials i de consum.
 
En ambdós casos pots buscar els informes per sector o àrees geogràfiques.

Necessito previsions de futur d'un sector, on puc buscar?
La majoria d'informes de mercat que pots consultar a través de Marketline Advantage i Passport incorporen un apartat de previsions del valor i volum del sector analitzat pels propers 5-10 anys.
 
Pots buscar els informes per sector o àrees geogràfiques.

Existeix algun recurs on localitzar notícies sobre un sector determinat?
Factiva és la base de dades de referència per localitzar notícies i articles de premsa sobre sectors i indústries.
 
Al desplegable de Industria limita la cerca pels àmbits que t'interessen i filtra per Fechas, Idioma, Región o Fuente (nom del diari) on vulguis buscar.

Com puc obtenir informació sobre hàbits de consum?
La base de dades Passport, dins la secció Countries & Consumers inclou informes i indicadors sobre estils de vida i hàbits de consum per països, així com previsions de futur fins el 2020 sobre consumidors.

Bookmark and Share