Projectes finals i tesis

Com trobar projectes finals
Utilitza la cerca avançada del catàleg i limita per tipus de material "Tesi, PFC, TFC electrònic" i "Treball acadèmic"

Tesis doctorals d'ESADE

Trobaràs les tesis de la comunitat acadèmica d'ESADE en format imprès a la biblioteca del Campus Sant Cugat. Les tesis de la Facultat de Dret es troben a la biblioteca del Campus Barcelona.
 
Consulta la majoria d'elles en format electrònic a través del catàleg.

Altres recursos on trobar tesis
 • Dialnet: Tesis doctorals espanyoles a text complet.
    
 • TESEO: Base de dades de tesis doctorals llegides a les universitats espanyoles. Només inclou les referències.
   
 • TDX: Tesis Doctorals en Xarxa: Repositori que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i altres comunitats autònomes. 
   
 • OATD: Open Access Theses and Dissertations:
  Open access graduate theses and dissertations published around the world.
Què t'oferim
Consulta més de 200 tesis doctorals llegides a ESADE i més de 3.000 plans de creació d'empreses, tesines, master thesis i altres projectes finals.

    
Informació relacionada

Bookmark and Share