Coneix-nos

La biblioteca en xifres
 

40

bases de dades i
recursos electrònics
 
 

17.000

informes de mercat
de 200 països
 
 

100.000

llibres 
  
 

12.000

e-journals 
  
 

2.900

diaris de 150 països 
  
 

3.000

projectes de creació
d'empreses
 
 

200

tesis doctorals
 
 

13.358

documents consultats
en el curs 2015-2016
 
 

380

punts de lectura
 
 

3.422

metres lineals de
prestatgeries
 
1 Biblioteca a Barcelona | 1 Biblioteca a Sant Cugat
La biblioteca contribueix al desenvolupament de l'aprenentatge, la docència, la investigació i la formació contínua de la comunitat d'ESADE, adquirint, gestionant i posant a disposició de professors, alumnes, investigadors i alumni, els recursos i fonts d'informació més adequats a les seves necessitats.
 
Especialitzada en management i dret, la biblioteca compta, a més a més, amb una important col·lecció de temes afins, com economia, negocis, sociologia, ciència política i relacions internacionals, entre d'altres.
 
dues seus en els campus Barcelona-Pedralbes i Barcelona-Sant Cugat. Ambdues formen part del Servei d'Informació i Coneixement d'ESADE, junt amb el Centre de Documentació Europea.

Centre de Documentació Europea 
 
La biblioteca del Campus Barcelona acull el fons bibliogràfic del Centre de Documentació Europea d'ESADE. El CDE forma part de la xarxa de punts d'informació Europe Direct que la Comissió Europea té en els estats membres i en alguns països tercers.
 
El CDE reuneix la major part de la documentació produïda per les institucions comunitàries així com les publicacions divulgatives sobre la UE i les estadístiques d'Eurostat.
 
 
Biblioteca Borja
 
La biblioteca del Campus Sant Cugat acull el fons de la Biblioteca Borja, especialitzada en teologia, filosofia, Bíblia i història de l'Església, amb un important fons d'arts i ciències humanes i socials.

Som membres de:

Xarxa de biblioteques de la Universitat Ramon Llull
European Business School's Librarians Group (EBSLG)

    
Contacta amb nosaltres
Bookmark and Share