Other prominent documents

Alfons X, rei de Castella-Lleó, Las siete partidas (d'Alfons X el Savi), glossades per Alfonso [Díaz] de Montalvo, 1a edició, Venècia, 1501.
 

Alfonso de Madrigal (Tostado de Rivera), Aquí comiença la tercera parte del Comento de Eusebio ..., Salamanca, 1507.
 

Alfonso de Madrigal (Tostado de Rivera), Opera Omnia, Venècia, 1507-1530 (15 volums); In Josue, Judicum, Ruth, Venècia, 1530.
 

Bordon, Benedetto, Isolario, Venècia, 1534.
 

Cassià, Joan, Collationes Patrum (Col·lacions de Cassià), 1a edició. Lyon, 1525 (va pertanyer a Sant Lluís Bertran).
 

Chesneau, Robert, [Llibre d'oracions escrit per l'ús de Gaston de Spinola (Conseller d'Albert d'Àustria)]. Leodi, 1595 (en pergamí, amb miniatures).
 

De Contemptu Mundi. Alcalá de Henares, 1526 (va pertanyer a Sant Lluís Bertran).
 

Kotzen, Mose (Rabí Moises F. Jacob, Conssensis), Liber praeceptorum magnus, 1403 (en pergamí, amb miniatures).
 

Lairesse, Gérard de, Les principes de Dessein, Amsterdam, 1746.
 

L'Encyclopedie, 1765.
 

Mattei, Antonio Felice, Sardina Sacra, Roma, 1751 (exemplar de la biblioteca privada de Jaume Caresmar).
 

Molina, Luis de, Liberi Arbitrii cum Gratiae doni ... Concòrdia. (Exemplar utilitzat per Climent VIII. Les paraules i els subratllats dels marges són de pròpia mà del Papa en les controvèrsies). Imprés a Ambers, 1595.
 

Ocampo, Florián de, Los cuatro libros de la crónica general de España, Zamora, 1544.
 

Pozzo, Andrea, Prospettiva de Pittori e Architetti, Roma, 1764.
 

Suchet, Louis Gabriel, Mèmoires du Maréchal Suchet sur les campagnes en Espagne, 1808-1814, Paris, 1834.
 

Sueyro, Emanuel, El sitio de Breda, Ambers, 1627.
 

Tractatus ex variis iuris interpretibus... (20 volums), Lió, 1549 (volum censurat fols. 237-252)(utilització de pergamí medieval, s. XIV, en l'enquadernació).
 

Zurita, Jerónimo, Annales de la Corona de Aragón (editio princeps), Saragossa, 1562.
 

Zurita, Jerónimo, Historia del rey Don Hernando el Católico (editio princeps), Saragossa, 1580.