Idiomes

A ESADE, el BBA s'imparteix en seccions bilingües (castellà/anglès o català/anglès) i en una secció íntegrament en anglès. Escullis la que escullis, el teu aprenentatge a ESADE et garanteix que, quan arribi el dia de la teva graduació, hauràs après a comunicar-te en anglès i en francès o alemany. La teva desimboltura en aquestes llengües inclourà no tan sols el coneixement del vocabulari empresarial, sinó també el domini de competències clau com la negociació.

Per això, ESADE té un recurs privilegiat: l'ESADE Language Center, amb més de 50 anys d'història, obre les portes als idiomes per tal que els seus alumnes es puguin moure en un entorn global. L'ELC t'ofereix classes reduïdes i participatives amb professorat nadiu, que t'ajudaran a adquirir un nivell amb el qual podràs acomplir la teva activitat laboral sense que l'idioma estranger sigui un obstacle a l'hora de treballar en un entorn internacional.
Una formació internacional