Sortides professionals

El Grau en Dret és un dels que tenen sortides professionals més diverses. Això és així perquè totes les situacions del nostre dia a dia tenen una o més lleis que les afecten o les regulen. Per tant, el graduat en Dret pot treballar tant per a persones físiques com per a empreses o despatxos, i això li obre les portes a moltes vivències, especialitats i vessants en l’exercici de la seva professió.

En general, l’advocat assessora els seus clients sobre el compliment de les lleis i defensa els seus interessos si es troben en conflicte. Aquesta professió s’exerceix per compte propi o bé en equip dins un despatx. El jurista surt amb avantatge si vol opositar per a alts càrrecs de la magistratura del país, com ara jutge si vol dirimir casos, o notari si vol donar fe de contractes i testaments. La carrera de Dret també és idònia per començar una carrera diplomàtica o una carrera política.


Podràs exercir d’advocat i representar clients en judicis, conflictes, gestions personals…, fent carrera tant en despatxos nacionals com internacionals, o bé treballant pel teu compte.

L’Administració pública té el Cos Superior d’Advocats de l’Estat al qual podràs accedir fent oposicions. Aquesta pot ser la teva opció de futur si t’interessa treballar oferint assistència jurídica a tota l’Administració i defensant les diferents institucions de l’Estat, tant davant dels tribunals interns com dels internacionals.

El Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret també et proporciona un perfil interessant per a les ONG, l’Administració pública i moltes altres organitzacions i institucions internacionals.

Si orientes la carrera cap a l’advocacia, però t’agrada el món de l’empresa, pots oferir els teus serveis en aquest sector: podràs assessorar les empreses en el compliment de les lleis i defensar els seus interessos en conflictes, fusions, adquisicions… Amb els teus coneixements en management, podràs oferir un servei diferencial als clients.

Un fiscal és un advocat que, quan es denuncia un delicte penal, s’encarrega de presentar les proves davant del jutge per tal que aquest delicte sigui castigat. No és un advocat de la víctima, sinó un advocat de l’Estat, de manera que, si decideixes orientar la carrera cap a la fiscalia, t’hauràs de presentar a unes oposicions.

Com a inspector de treball o d’hisenda, tindràs l’oportunitat de vetllar perquè es compleixin les lleis laborals a les empreses, en el primer cas, i que la ciutadania compleixi les lleis i els compromisos fiscals que tots tenim (pagament dels impostos, declaració de la renda, retencions, etc.), en el segon.

Si el que t’apassiona és la resolució de conflictes i tenir poder de decisió, la carrera de jutge és una de les més indicades per a tu. La teva funció consistirà a tenir una visió objectiva i global del cas, valorar les proves i els arguments de totes les parts, i emetre un veredicte just i una sentència basada en el compliment de les lleis.

El Consell d’Estat és un organisme al qual el Govern fa consultes i que compta amb un cos de lletrats al qual pots accedir també fent oposicions. En aquest cas, les teves funcions seran, entre d’altres, estudiar, preparar i redactar els projectes sobre els quals el Consell és consultat i ha d’oferir un dictamen.

La missió principal dels notaris és donar fe que els acords i documents, com ara herències, testaments, hipoteques, escriptures i d’altres acords entre persones, s’ajusten a la legalitat vigent. És una sortida professional interessant si et sents atret per l’advocacia i els assumptes legals, però no pels litigis, els judicis, les negociacions, etc.

El Registre de la Propietat i el Registre Mercantil són dues institucions públiques on també pots desenvolupar la teva carrera. S’hi accedeix per oposició i el treball consisteix a gestionar el tràfic jurídic que implica el registre de les propietats i tota la informació que han de registrar legalment les empreses que desenvolupen la seva activitat en aquest país.