Pla d’estudis del Grau en Dret

Dret + especialització en dret públic o dret privat + Formació economicoempresarial + Legal Skills

El pla d’estudis del Grau en Dret d’ESADE combina una sòlida formació en dret amb una formació complementària en economia i en habilitats professionals, que t’ajudarà a desenvolupar-te amb èxit en un món global: des dels primers cursos, tindràs assignatures com Economia i Comptabilitat i cursaràs de forma paral·lela el Diploma in Global Legal Skills un diploma que s’imparteix en anglès i que inclou assignatures com Oratòria, Lideratge, Redacció de Documentació Jurídica, Management…; el pes dels idiomes y la formació transnacional anirà creixent a mesura que avancin els cursos i a quart faràs l’especialització en Dret Públic o en Dret Privat.


PRIMER CURS


Aproximació al coneixement del dret i el seu context

Des del punt de vista formatiu: A primer curs, assentaràs les bases i consolidaràs les eines que t’ajudaran a raonar jurídicament i a entendre la llei. A més, començaràs a fer les assignatures de contingut economicoempresarial i a potenciar les teves habilitats jurídiques amb un workshop sobre responsabilitat social i l’assignatura Tècniques d’Expressió Escrita.

Des del punt de vista experiencial: És un any intens, ple de nous reptes, en què aprendràs a familiaritzar-te amb els exàmens, el professorat i noves formes d’estudi…, però també és un any ple de grans experiències fora de l’àmbit acadèmic: podràs afegir-te a les associacions d’estudiants i immergir-te en la intensa vida universitària d'ESADE.


SEGON CURS


Immersió en les àrees del dret

Des del punt de vista formatiu: A segon, descobriràs i aprofundiràs les diferents àrees del dret: civil, penal, fiscal, mercantil, processal i administratiu. Algunes assignatures del pla d’estudis ja s’impartiran en anglès i començaràs a tenir una visió del dret internacional amb assignatures com European Union Law. També començaràs a formar-te en un segon idioma, francès o alemany, i continuaràs cursant assignatures del Diploma in Global Legal Skills tan importants com Oratòria, i de l’àrea economicoempresarial, com Comptabilitat.

Des del punt de vista experiencial: És l’any de l’assentament, en què ja estàs familiaritzat amb la carrera i l’entorn, i saps com treure el màxim profit dels estudis i de la vida al campus.


TERCER CURS


Primer contacte amb el món professional

Des del punt de vista formatiu: El pla d’estudis de tercer consolidarà la teva formació jurídica. S’hi afegiran noves assignatures en anglès i consolidaràs la teva formació en Legal English. Aquest curs, faràs el Pràcticum, amb visites a despatxos reals en què presenciaràs el dia a dia de l’exercici de l‘advocacia. A més, a l’estiu podràs fer pràctiques professionals o viure la teva primera experiència internacional amb les propostes incloses al Diploma in Legal Skills: estudiar en una universitat estrangera, fer pràctiques en un projecte solidari del SUD, participar en la simulació de judicis internacionals o col·laborar amb una ONG.

Des del punt de vista experiencial: Habitualment, és l’any en què els alumnes s’impliquen més en les associacions i en l’organització d’activitats relacionades amb els seus interessos de la carrera: organitzar activitats et dóna experiència per al futur i acostuma a ser un aspecte molt valorat per les empreses. És l’any en què la teva aproximació a la realitat professional de l’advocacia esdevé més tangible. D’altra banda, fer pràctiques a l’estiu o viure la teva primera experiència internacional suposa un salt endavant molt enriquidor, tant des del punt de vista formatiu com personal.


QUART CURS


L’especialització i l’intercanvi

Des del punt de vista formatiu: A quart, hauràs de triar especialització: Dret Públic (fiscal, penal o administració pública) o Dret Privat (civil o mercantil). L’especialització la podràs fer durant un semestre d’intercanvi en una de les millors 44 facultats de Dret del món o a ESADE, on la cursaràs el 100 % en anglès i amb companys d’altres països que ens trien com a universitat per completar la seva formació. D’altra banda, participaràs en workshops organitzats per ESADE Careers per començar a traçar la teva carrera professional. Finalment, hauràs de presentar el teu treball final de grau, on aplicaràs els coneixements adquirits en les diferents àrees del Dret per a la resolució d’un problema real, sempre dins de la teva especialització.

Des del punt de vista experiencial: A quart, faràs un gran salt endavant, tant a escala personal com professional. Estudiar sis mesos a l’estranger suposa fer nous amics, viure en un campus nou, conèixer una altra cultura… Una experiència vivencial i formativa que recordaràs sempre. D’altra banda, és un any en què et prepararàs per introduir-te al món professional: aprendràs a preparar candidatures, a desenvolupar-te amb soltesa en entrevistes i processos de selecció, a transmetre els teus punts forts…, i establiràs contactes amb els molts despatxos que visiten ESADE en els fòrums de reclutament que organitza ESADE Careers.

La directora del programa t'explica els detalls del pla d'estudis


Amb la garantia del Consell Professional

 

ESADE és l’única Facultat de Dret del país que disposa d’un Consell Professional: un organisme integrat per representants de destacats despatxos d’advocats nacionals i internacionals, i per representants de l’Advocacia de l’Estat, registradors, notaris, etc. Professionals en actiu que participen en la creació del pla d’estudis del Grau en Dret d’ESADE, per tal que s’ajusti a les demandes reals del món professional.

PLÀ D'ESTUDIS