Potenciant la teva formació en idiomes: Anglès + Legal English + segon idioma

El Grau en Dret d’ESADE integra al seu pla d’estudis una forta formació en idiomes: cursaràs part del Grau en anglès i, a més, estudiaràs anglès jurídic i francès o alemany. En finalitzar els estudis, la teva preparació excel·lent en idiomes, junt amb la formació en dret transnacional inclosa al Grau, et convertiran en un advocat amb un clar perfil internacional: podràs desenvolupar la carrera professional arreu del món.

 

PROGRAMA GRADUAL CASTELLÀ-ANGLÈS

L’assignatura d’anglès és obligatòria durant tot el Grau: acabaràs els estudis amb un nivell equivalent a Advanced. A més, el pla d’estudis combina assignatures en castellà amb assignatures que s’imparteixen en anglès, com ara Legal Ethics o Comparative Law. La incorporació d’assignatures en anglès és progressiva, de manera que en acabar el Grau hauràs cursat el 40 %* del programa en aquest idioma. Cal destacar també que el Diploma in Global Legal Skills i l'especialització del quart curs s’imparteixen íntegrament en anglès.

* Percentatge aproximat

FRANCÈS O ALEMANY

Tindràs fins a 6 hores setmanals amb professors nadius, en classes reduïdes i molt participatives. El teu domini d’aquests idiomes inclourà no tan sols el coneixement del vocabulari jurídic, sinó també el domini de competències clau, com l’oratòria o la redacció de documents jurídics.

Coneix Nick Flynn, el teu professor de Legal English

LEGAL ENGLISH

A tercer i quart faràs assignatures específiques d’anglès jurídic, en què adquiriràs tot el vocabulari i les expressions habituals que es fan servir en l’exercici de l’advocacia. L’assignatura Legal English se centra en temes o casos que estiguis treballant en altres assignatures del Grau, i s’organitza en tres fases:

Com són les classes