Grau en Dret

PER QUÈ ESTUDIAR DRET A ESADE?

Dues Titulacions

 

Títol oficial de Grau en Dret (per la URL)

Títol d'expert (títol propi d’ESADE)

 


Formació integral

 

Una formació jurídica sòlida: especialització en dret públic o privat

Pla d’estudis complet: dret + visió economicoempresarial + legal skills

Metodologia innovadora: resolució de casos pràctics, simulacions de judicis, participació en competicions d’oratòria, etc.

Experiència universitària única: activitats outdoor, fòrums, associacions, ambient multicultural

• Única a Espanya, que et dóna accés a una doble titulació internacional

 


Idiomes

 

• Programa gradual de castellà a anglès

• Domini de l’anglès jurídic

Aprenentatge de dos idiomes: anglès + francès o alemany  

 


Experiència internacional

 

• Formació en altres sistemes jurídics i en dret transnacional

Semestre d’intercanvi en una de les 46 millors universitats del món

• Programa internacional en dret transnacional al Center for Transnational Legal Studies (Londres) 
 

 


Contacte amb el món professional

 

El 91 % dels nostres alumnes troben feina després de fer l’examen d’accés a l’advocacia

Múltiples sortides professionals

• Els graduats d’ESADE accedeixen en un temps rècord a l’Administració pública

• El salari mitjà de sortida dels graduats és de 28.000€.
 

 


FITXA TÈCNICA

Titulació oficial: per la Universitat Ramon Llull

Dobles titulacions: Joint Certificate in International and Business Law, atorgat per la xarxa Themis, i estada al Center for Transnational Legal Studies de Londres

Durada: 4 anys

Nombre de crèdits: 240 ECTS + 20 ECTS Títol d'expert

Nombre de places: 40

Idioma de les classes: castellà i anglès.

Aprenentatge d'idiomes: anglès i francès o alemany.

Pràctiques professionals: Pràcticum al 4t curs 

Localització: Campus Barcelona-Pedralbes

Programa d'intercanvi: 1er semestre 4t curs, a Amèrica, Àsia, Europa o l'Orient Mitjà

Requisits d'admissió: estar cursant 2n de batxillerat en qualsevol de les opcions + obtenir l'accés a la universitat

Procés d'admissió: sol·licitud d'admissió + documentació + expedient acadèmic dels darrers 4 anys + test d'admissió + entrevista (opcional) + obtenir l'accés a la universitat

Període d'admissió: abans de finalitzar el 2n de batxillerat, d'octubre a maig

Preu del curs 2018-2019: 16.200€

Beques: ESADE disposa d'un ventall ampli de beques.

Finançament: acord amb el Banc Sabadell que ofereix un préstec al 0% d'interès