A ESADE, aprendràs idiomes: Anglès + Legal & Business English + segon idioma

El Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret d’ESADE s’imparteix de forma progressiva en anglès. A més, el pla d’estudis inclou anglès jurídic, anglès empresarial i francès, alemany o mandarí. Tenir professors i companys d’altres nacionalitats i fer el semestre d’intercanvi et donarà una empenta definitiva als teus coneixements d’idiomes. En finalitzar els estudis, podràs moure’t en entorns empresarials i jurídics internacionals sense problemes.

PROGRAMA GRADUAL CASTELLÀ-ANGLÈS

Durant el Doble Grau, combinaràs assignatures en castellà amb assignatures que s’imparteixen el 100 % en anglès. La incorporació d’assignatures en anglès és progressiva: a segon, seran el 30 %; a tercer, ja seran el 50 %, i a quart, les assignatures en anglès tindran més pes que les de castellà, perquè seran el 70 %, aproximadament.

* Percentatges aproximats.

FRANCÈS, ALEMANY O MANDARÍ

Cursaràs dins a 6 hores setmanals amb professors nadius, amb classes reduïdes i molt participatives. Les teves habilitats en aquests idiomes inclouran el domini no tan sols del vocabulari empresarial, sinó també d’algunes competències bàsiques, com la negociació.
 

LEGAL & BUSINESS ENGLISH

A tercer i quart, faràs assignatures específiques d’anglès jurídic i d’anglès empresarial, el contingut de les quals se centrarà en temes o casos que estiguis treballant en altres assignatures del Grau. El treball s’organitza en tres fases:

Com són les classes

Coneix els teus professors de Legal & Business English

Legal English amb Nick Flynn

Business English amb Matthew Cruickshank