Prova d'Admissió d'ESADE

Test de admisión de ESADE

1. En què consisteix?

És una prova per valorar el perfil de la persona que sol·licita l’admissió als graus d’ESADE. Consisteix en un examen de tipus test amb diferents parts, una prova de redacció i una prova de nivell d’anglès.
 
L’examen de tipus test es fa en castellà o en anglès, en funció del programa al qual hàgiu presentat la sol·licitud. Per a cada pregunta, heu de seleccionar l’opció correcta entre les respostes possibles. Les respostes errònies resten.
La prova de redacció consisteix a elaborar dues redaccions sobre un tema específic.
La prova d’anglès consisteix en dues redaccions en anglès i un examen de tipus test, en què els errors no resten.
El test d’admissió del Grau en Direcció d’Empreses-BBA consta de les proves següents. Els candidats que hagin presentat la sol·licitud d’admissió a la secció en anglès han de fer el test en anglès:
·         Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:
1.       Suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal i les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions correctes a partir d’un text escrit.
 
2.       Càlcul numèric (35 minuts): permet valorar la capacitat de fer operacions amb números, xifres i/o signes aritmètics i triar, entre diferents resultats opcionals, la resposta correcta amb rapidesa i precisió.
3.       Raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.
·         Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.
·         Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.
El test d’admissió del Grau en Dret consta de les proves següents.
Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:
1.       Suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal i les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions correctes a partir d’un text escrit.
2.       Raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.
3.       Capacitat verbal o comprensió verbal aplicada (35 minuts): permet avaluar la capacitat per comprendre i avaluar, de forma crítica, informació escrita, i els resultats obtinguts es poden extrapolar al llenguatge parlat.
·         Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.
·         Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.
El test d’admissió del Grau en Dret & Bachelor in Global Governance consta de les proves següents.
Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:
1.       Suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal i les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions correctes a partir d’un text escrit.
2.       Raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.
3.       Capacitat verbal o comprensió verbal aplicada (35 minuts): permet avaluar la capacitat per comprendre i avaluar, de forma crítica, informació escrita, i els resultats obtinguts es poden extrapolar al llenguatge parlat.
·         Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.
·         Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.
El test d’admissió del Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret consta de les proves següents.
·         Examen de tipus test amb tres seccions, que valora:
1.       Suficiència d’informació (30 minuts): permet avaluar la capacitat d’interpretar textos amb fluïdesa aplicant correctament els processos mentals associats a la categorització de conceptes i informacions verbals, desglossant-ne correctament la idea principal i les idees secundàries i/o complementàries necessàries per extreure conclusions correctes a partir d’un text escrit.
 
2.       Càlcul numèric (35 minuts): permet valorar la capacitat de fer operacions amb números, xifres i/o signes aritmètics i triar, entre diferents resultats opcionals, la resposta correcta amb rapidesa i precisió.
3.       Raonament lògic (35 minuts): permet valorar la capacitat d’identificar els criteris lògics aplicats a seqüències.
·         Prova de redacció (20 minuts): permet valorar les competències d’expressió escrita, raonament, ús de l’idioma, estructuració d’arguments i correcció ortogràfica i gramatical.
·         Prova de nivell d’anglès (90 minuts): redacció i test.


Test d'admissió d'ESADE
2. Quant dura?

Es tracta d'un test llarg: dura 4 hores i 30 minuts.

És molt comú que no se'n completi alguna de les parts i que els candidats es quedin amb la impressió que no els ha anat bé.


Test d'admissió d'ESADE
3. Puc preparar-lo?

El test d'ESADE no és una prova de coneixements, per la qual cosa no es pot estudiar cap temari per obtenir una bona puntuació.

No obstant això, en aquest web pots consultar un exemple de test perquè tinguis una idea de què se't preguntarà

4. Quina nota he d'obtenir per ser admès?
 
La prova d'admissió d'ESADE no s'aprova ni se suspèn, simplement serveix per dibuixar el perfil del candidat que sol·licita l'admissió a un grau. És per això que no es pot repetir: únicament pots fer el test d'admissió una vegada per curs.

El test d'admissió només és un dels elements que es tenen en compte en el procés d'admissió. Valorem per igual la informació que ens facilites en la sol·licitud i el teu expedient acadèmic.
Test d'admissió
5. Com m'he d'inscriure al test? 
 
Per fer el test d'admissió, has d'emplenar la sol·licitud d'admissió online del programa que vulguis cursar amb una antelació mínima d'una setmana abans de la convocatòria a la qual et presentis. També és imprescindible que facis el test d’admissió en la data que consti a la teva convocatòria
d'examen.
 
Si no pots fer el test aquell dia, pots sol·licitar un canvi justificant-ne el motiu i notificant-ho prèviament amb una setmana d’antelació a la data prevista. Has de tenir en compte que, si esgotes dues convocatòries sense haver-te presentat al test, hauràs de tornar a abonar els drets d'inscripció (135€).


Test de admisión de ESADE
6. Quantes convocatòries de test es fan cada any? 
 
Els tests d'admissió es fan a partir de octubre als campus d'ESADE a Sant Cugat i Barcelona.
Si demaneu l’admissió al Grau en Direcció d’Empreses-BBA o al Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret, i no us podeu desplaçar a la ciutat on es fa el test, teniu l’opció de presentar-vos als tests SAT i ACT. (Aquestes proves d’admissió es fan en anglès, són reconegudes internacionalment i les fan servir les universitats més prestigioses del món.)

ESADE organitza tests d'admissió tots els mesos -entre octubre i juny- pels candidats de Grau.

Per conèixer dates exactes i disponibilitat de places, has de contactar amb el departament d'admissions. Per correu electrònic: admissions@esade.edu o per telèfon al 932.802.995.