ACT

1. Contingut de la prova

Hi ha dues opcions de prova disponibles:

Està compost per quatre tests de respostes d'elecció múltiple d'anglès, matemàtiques, lectura i raonament científic. Cada test puntua fins a un màxim de 36 punts. La puntuació composta (la mitjana de punts global) també se situa en una escala de l'1 al 36.

Inclou quatre tests de respostes d'elecció múltiple a més d’una prova de redacció de 30 minuts (no disponible per a l'edició de la prova de febrer).

A ESADE, només es demanen els resultats de l'ACT (sense redacció). De totes maneres, se't demanarà que escriguis dues redaccions breus en el formulari de la sol·licitud.


2. Durada de la prova
a) Anglès (45 minuts)
75 preguntes. Mesura els coneixements de redacció en anglès estàndard i les habilitats retòriques.

b) Matemàtiques (60 minuts)
60 preguntas. Mesura les habilitats matemàtiques que els estudiants han adquirit en els cursos anteriors a aquest.

c) Lectura (35 minuts)
40 preguntas. Mesura la comprensió lectora.

d) Ciències (35 minuts)
40 preguntas. Mesura les habilitats d'interpretació, anàlisi, avaluació, raonament i resolució de problemes que es requereixen en les ciències naturals.

ACT
3. Com em preparo per a la prova?

Si et vols preparar per a la prova, pots practicar a: http://www.actstudent.org/testprep/


O mirar aquestes preguntes per practicar que t'ajudaran a familiaritzar-te amb la prova ACT®: http://www.actstudent.org/sampletest/index.html

4. Quina puntuació em cal per tal que m'admetin?

No demanem cap puntuació mínima. La puntuació de la prova es tindrà en consideració juntament amb el teu historial acadèmic complet i els teus èxits personals. Això no obstant, com a guia, et podem informar que els estudiants que presenten els resultats de proves ACT tenen una puntuació mitjana d’entre 31 i 36 punts.
ACT
5. Com em puc registrar per a la prova?

Si vols fer la prova en un centre fora dels EUA, Puerto Rico o el Canadà, t'has de registrar a la pàgina web, a www.actstudent.org.

6. Dates para les proves internacionals 2017-2018 (fora dels EUA i el Canadà)
Data de la prova       Data límit per registrar-se

9 de Setembre de 2017 4 d'Agost  de 2017
28 d'Octubre de 2017 22 de Setembre de 2017
9 de Desembre de 2017 4 de Novembre de 2017
14 d'Abril de 2018 9 de Març de 2018
9 de Juny de 2017 4 de Maig de 2018

7. Import de la prova

 ACT (sense redacció):  42,50$


 ACT (amb redacció: 58,50$

Inclou informes per a tu, per al teu institut (si ho autoritzes) i per a aquelles universitats que hagis escollit (si has proporcionat els codis vàlids durant el registre).

Proves internacionals (requerides fora dels EUA o del Canadà): 41$
Nota: Si encara no has rebut les qualificacions oficiales en la data límit per presentar els documents de la sol·licitud, pots enviar una còpia de les qualificacions no oficials obtingudes en línia i enviar-nos més tard les qualificacions oficials, un cop les hagis rebudes.