Grau en Direcció d'Empreses-BBA (bilingüe)

Nom*
Primer cognom*
Segon cognom*
País de residència*
Email*
Mòbil*
Curs actual*
Col·legi/I.E.S*
He llegit i accepto el que es disposa la normativa de protecció de dades