Idiomes

A ESADE, aprendràs idiomes

Anglès + Legal & Business English + segon idioma

El Doble Grau en Direcció d’Empreses i Dret d’ESADE s’imparteix de forma progressiva en anglès. A més, el pla d’estudis inclou anglès jurídic, anglès empresarial i francès, alemany o mandarí. Tenir professors i companys d’altres nacionalitats i fer el semestre d’intercanvi et donarà una empenta definitiva als teus coneixements d’idiomes. En finalitzar els estudis, podràs moure’t en entorns empresarials i jurídics internacionals sense problemes.


Programa gradual castellà-anglès

Durant el Doble Grau, combinaràs assignatures en castellà amb assignatures que s’imparteixen el 100 % en anglès. La incorporació d’assignatures en anglès és progressiva: a segon, seran el 30 %; a tercer, ja seran el 50 %, i a quart, les assignatures en anglès tindran més pes que les de castellà, perquè seran el 70 %, aproximadament.


Francès, alemany, mandarí o àrab

Cursaràs dins a 6 hores setmanals amb professors nadius, amb classes reduïdes i molt participatives. Les teves habilitats en aquests idiomes inclouran el domini no tan sols del vocabulari empresarial, sinó també d’algunes competències bàsiques, com la negociació.


Legal & Business English

A tercer i quart, faràs assignatures específiques d’anglès jurídic i d’anglès empresarial, el contingut de les quals se centrarà en temes o casos que estiguis treballant en altres assignatures del Grau.

Com són les classes

Treball de minicasos


Recerca


Resolucions


Presentacions


Jocs de rol


Debats


Parlar en públic


Retrial d’un cas (anàlisi dels fets d’una causa, argumentacions, etc.)


Presentació persuasiva