Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

Teresa Duplá nomenada Sotsdirectora del Consell Editorial del International Review of Roman Law

La professora de Dret d'ESADE exercirà d'assessora estratègica per millorar el posicionament internacional de RIDROM International Review of Roman Law

Teresa Duplá, professora de la Facultat de Dret d'ESADE i directora del Grup de Recerca en Gestió de Conflictes, ha estat nomenada subdirectora del Consell Editorial de la revista RIDROM International Review of Roman Law.

El seu nou rol en aquesta important revista acadèmica de dret serà actuar com a assessora estratègica i proporcionar orientació per millorar el posicionament internacional de la publicació.

"La meva funció és contribuir al posicionament extern de RIDROM i avançar en la indexació de la revista expandint la seva presència a les principals bases de dades internacionals", explica la Prof. Duplá.

Creada fa nou anys, la revista ja s'ha guanyat una sòlida reputació internacional i ja està inclosa en les principals bases de dades d'indexació com LATINDEX, ERIH PLUS, CIRC i MTMT (Acadèmia Hongaresa de la Ciència).

Creada sota els auspicis de l'Asociación Iberoamericana de Derecho Romano i la Universidad de Castilla-La Mancha, RIDROM publica investigacions acadèmiques en les àrees de dret romà, tradició romana i ciències històric-jurídiques.

L'objectiu d'RIDROM és superar totes les fronteres geogràfiques i convertir-se en una publicació acadèmica líder en el seu camp. Per fer-ho realitat, la qualitat de totes les contribucions es garanteix a través d'una avaluació rigorosa per investigadors de prestigi i reputació acreditats.

Sobre Teresa Duplá

Teresa Duplá es va incorporar a la Facultat de Dret d'ESADE el 1994, any de la seva fundació. Va participar activament en el procés de creació i desenvolupament de la facultat des del principi. Ha ocupat diversos càrrecs, entre ells Directora de Programa de Grau, Degana Associada, membre de la Junta Directiva i del Consell Acadèmic (Universitat Ramon Llull) i membre del Comité Executiu d'ESADE.

La Prof. Duplá imparteix Introducció al Dret Privat, Dret d'Herència, Gestió de Conflictes, Mediació i Negociació. Actualment dirigeix ​​el Grup de Recerca d'ESADE sobre Gestió de Conflictes, reconegut per la Generalitat de Catalunya i se centra en la implementació de projectes relacionats amb l'anàlisi de conflictes, sistemes alternatius de gestió i la creació de sistemes i models eficients de gestió de conflictes en empreses i institucions. Va ser directora del Departament de Dret Privat des de 2013 fins 2015.

És membre de la Junta Directiva de l'Associació Internacional i Iberoamericana de Dret Romà. Membre de la Comisión de Reforma de Estatutos del FC Barcelona (des del 2011). Membre del punt neutre de Barcelona creat per l'Associació de Magistrats Europeus Pro Mediació (GEMME).