Aquest contingut està relacionat amb les següents etiquetes:

Les empreses preveuen triplicar el nombre de persones dedicades a les big data els propers tres anys, segons un estudi d’ESADE

L’informe assenyala que el 55 % de les empreses encara no tenen una cultura de presa de decisions basada en dades

Enllaç a l’informe: “Adopció i impacte de les big data i l’advanced analytics a Espanya”

Les empreses preveuen multiplicar per tres el personal dedicat a les big data els propers tres anys. Aquesta és una de les conclusions principals de l’informe “Adopció i impacto de les big data i l’advanced analytics a Espanya”, que s’ha presentat a la conferència Data + Decisions 2018 d’ESADE, que avança que les empreses amb una facturació anual superior als 200 milions d’euros dediquen actualment 1,8 milions d’euros de mitjana del pressupost anual a la gestió de les dades.

L’informe analitza l’estat de la transformació analítica a les empreses, a partir d’enquestes i d’entrevistes realitzades a una mostra de 106 empreses de diferents sectors –més del 60 %, amb una facturació anual superior als 200 milions d’euros–, i destaca que, passats set anys des de la irrupció de les big data i l’advanced analytics (BDAA), el 55 % de les empreses participants a l’estudi consideren que encara no tenen una cultura de presa de decisions basada en dades, mentre que el 40 % reconeixen que no tenen un rol de lideratge específic en aquest àmbit, o bé el tenen des de fa menys d’un any. Només una minoria de prop del 25 % admeten que tenen un lideratge consolidat en el sector, amb una antiguitat de tres anys o més. L’estudi ha estat elaborat pel nou Institute for Data-Driven Decisions d’ESADE i per The ESADE MBA, amb el suport d’Arcvi.

“És rellevant destacar que, com més analítica és la cultura d’una empresa, més èxit i retorn obté dels seus projectes”, ha declarat el professor Manu Carricano, director de l’Institute for Data-Driven Decisions d’ESADE. En aquest sentit, l’informe revela que el 78 % les empreses que defineixen la seva cultura com a molt analítica, amb decisions basades en dades a partir del monitoratge dels resultats i anàlisis avançades, estimen que l’impacte dels seus projectes BDAA és alt o molt alt.

Els perfils analítics, escassos i molt buscats per les empreses

D’entre els perfils de professionals de BDAA, en destaquen fonamentalment dos: els data scientists, encarregats de fer anàlisis avançades, i els data managers, responsables d’aportar visió de negoci per orientar i liderar les anàlisis dels data scientists, i de deduir-ne recomanacions per a la presa de decisions. Les empreses enquestades compten amb equips d’entre 5 i 20 persones, segons si són petites i mitjanes (fins a 200 milions d’euros de facturació anual) o bé més grans. Les empreses consideren que aquest tipus de talent encara és escàs al nostre país i la majoria assenyalen que és bastant o molt difícil trobar aquests perfils. Concretament, puntuen amb una mitjana de 7,7 la dificultat de trobar data scientists i amb un 7,6 la de data managers (en què 1 és molt fàcil i 10, molt difícil). L’informe també determina que les empreses preveuen augmentar molt significativament el nombre de perfils analítics, multiplicant per 3 els data scientists i per 2,5 els data managers als propers tres anys.

Les big data i la millora de la relació amb el client

Pel que fa a la visió i a les aportacions que esperen de les big data i l’analítica avançada, les empreses enquestades les vinculen principalment amb la millora de la relació amb el client. Concretament, ho fan el 68 % de les empreses enquestades, i aquesta és una visió transversal a tots els sectors. Les empreses participants també coincideixen a assenyalar com a altres factors rellevants per incorporar BDAA la reducció de costos i l’optimització dels processos, i també la millora i la innovació en productes i serveis.

La dificultat per obtenir dades i la manca d’una cultura analítica, les barreres principals

Malgrat l’impacte evident i la transversalitat dels beneficis de la gestió de dades, les empreses manifesten que es troben amb alguns problemes a l’hora de fer tangibles els resultats de negoci dels seus projectes. Destaquen, especialment, dos factors, que són compartits per prop del 60 % de les empreses: la dificultat per obtenir dades o per garantir-ne la qualitat, i la manca d’una cultura analítica arrelada a l’empresa, que faciliti la comprensió dels models analítics. A més, integrar els nous models, eines i processos amb els que ja existeixen, garantir-ne la integritat i minimitzar-ne els riscos operatius són altres dificultats que també destaquen. Tanmateix, aquesta última barrera perd rellevància i es redueix al 19 % a les empreses que van crear unitats de BDAA fa tres anys com a mínim.

Un nou institut per promoure la presa de decisions basada en dades

Aquest informe s’ha presentat a la primera conferència anual Data + Decisions, que ha servit per presentar el nou Institute for Data-Driven Decisions d’ESADE, un centre pensat per ajudar els executius i els líders empresarials a millorar les possibilitats d’èxit de les seves empreses a partir de la presa de decisions basada en dades. La conferència ha reunit destacats ponents i empresaris per debatre sobre els últims avenços en matèria de decisions basades en dades en el món dels negocis, entre els quals destaquen Dan Goldstein, investigador principal de Microsoft; Michael Feindt, fundador i principal assessor científic de Blue Yonder, inventor de #NeuroBayes al CERN; Richard Benjamins, ambaixador de Dades i Intel·ligència Artificial de Telefónica; Raúl Cruces, global senior data manager del Banc Santander; Marta Baches, responsable d’Instant Ink d’HP Printing; Clara Palau, responsable de Tecnologia de la Unitat d’Innovació d’UNICEF; Albert Mercadal, director de Big Data & Analytics de Fujitsu per EMEIA, o els directors de l’informe Luis Vives, degà associat del Full-Time MBA de ESADE, i Manu Carricano, director de l’Institute for Data-Driven Decisions d’ESADE.