En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa a l'interessat que les dades de caràcter personal que subministri i resultin necessàries per a la formalització, gestió administrativa i execució i desenvolupament de tota l'activitat pròpia d'ESADE s'incorporaran a un fitxer de dades automatitzat del qual és responsable Fundació ESADE.

Al facilitar l'interessat les seves dades de caràcter personal expressament autoritza a Fundació ESADE a tractar i utilitzar aquestes dades, incloent-hi l'enviament de comunicacions electròniques, així como a comunicar les esmentades dades a la resta d'entitats que col·laboren amb la mateixa, exclusivament per al compliment de finalitats acadèmiques, de formació i promoció professional i de difusió de les seves activitats.

Tanmateix, se l'informa que pot exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació respecte de les seves dades personals mitjançant una carta adreçada a Fundació ESADE, Avinguda de Pedralbes, 60-62, Barcelona 08034